De 10 tips voor een goed eindejaarsgesprek

1. Lees je vorige beoordeling terug

Bereid je voor. Welke feedback kreeg je de vorige keer? Welke doelstellingen en verbeterpunten kwamen daaruit voort? Wat ging er de afgelopen tijd beter? Bedenk enkele voorbeelden hoe je aan je verbeterpunten hebt gewerkt.

2. Stel je constructief en toekomstgericht op

Als je feedback krijgt van je leidinggevende is het lastig om niet direct in de verdediging te schieten. Het is nu eenmaal niet fijn om te horen dat je iets niet goed hebt aangepakt, zeker niet als je het druk hebt of juist zo je best hebt gedaan. Toch is het zinvol feedback positief en professioneel te ontvangen. De feedbackgever geeft jou de kans je gedrag te verbeteren, waardoor je jouw persoonlijke effectiviteit in de toekomst juist kunt vergroten. In dit artikel lees je hoe je in 5 stappen op professionele wijze feedback ontvangt. 

3. Luister, vraag door en vat samen

Pas de LSD-techniek toe door te:
a. Luisteren: laat de ander uitspreken en zorg voor een open houding (oogcontact, armen niet over elkaar, hummen. Let hierbij ook op de mimiek van je gezicht; een boze blik zegt meer dan 1000 woorden). Je kunt daarna kort je gevoel benoemen, bijvoorbeeld: ‘’ik schrik ervan’’. Dit voorkomt dat je direct in de verdediging gaat.
b. Samen te vatten: vat in je eigen woorden samen wat de ander gezegd heeft. Je kunt dan checken of je de boodschap goed begrepen hebt.
c. Door te vragen: bij onduidelijkheden vraag je door via het stellen van open vragen. Deze beginnen met wat, waar, hoe, welke, wie of waar. Beperk ‘’waarom’’ vragen, deze kunnen beschuldigend overkomen. Mensen geven vaak in het algemeen feedback, zoals: ”Ik vind dat je dit project niet goed hebt aangepakt’’. Een goede vraag is dan: ‘’Kun je me aangeven wat ik niet goed aangepakt heb binnen dit project?’’. Vraag naar concrete voorbeelden.

4. Sta stil bij je sterke kanten

Gesprekken met je leidinggevende zijn enorm waardevol om je te ontwikkelen, maar houd in de gaten of je je daarmee ontwikkelt in een voor jou gewenste richting. Sta stil bij wat voor jou belangrijk is, waar je talenten liggen en waar je energie van krijgt. Want we geloven dat je gelukkiger en productiever wordt van het ontwikkelen van je talenten dan van focussen op je ontwikkelpunten. Daarom vind je als ICM cursist op je gepersonaliseerde digitale leeromgeving een module ‘Ontdek jouw sterke kanten’, waarmee we je helpen je sterke kanten te ontdekken en ze meer in te zetten.

5. Blijf rustig bij onverwachte wendingen in het gesprek

Het kan zijn dat je wordt verrast met uitspraken als: “We zitten eraan te denken om van een 36-urige werkweek naar een 38-urige werkweek te gaan.” of “Volgend jaar willen we graag dat je meer op onze vestiging in Groningen gaat werken.”

Er is nu nieuwe informatie op tafel gekomen, waardoor je je opnieuw moet voorbereiden. Vraag om een time-out, maar formuleer het positief: “Vind je het goed dat ik hier nog even over nadenk?”. Het antwoord op deze vraag is bijna altijd “ja”.

6. Geef het aan als je het niet eens bent met de feedback

Hierbij respecteer je het recht van de ander om een eigen mening te hebben en vermijd je waardeoordelen. “Ik snap waarom jij een coachingsopleiding voor mij belangrijk vindt, maar ik denk dat ik op dit moment meer baat heb bij een training timemanagement’’.

7. Bedank de feedbackgever

Je kunt feedback zien als een cadeautje, want de ander helpt je jouw blinde vlekken te verkleinen en meer te leren over jezelf!

8. Stem in waar je het mee eens bent

Hoewel het niet altijd fijn is om toe te geven, is kritiek die je ontvangt (zeker als je dit ook van anderen terugkrijgt) vaak herkenbaar. Het helpt dan om dit gewoon toe te geven: ‘’Je hebt gelijk, dit heb ik niet goed aangepakt”.

9. Vat afspraken die voortkomen uit het gesprek samen

Hiermee zorg je ervoor dat het voor beiden duidelijk is wat de uitkomst is van het beoordelingsgesprek. Bepaal welke doelstellingen je jezelf stelt voor de komende periode. Maak eventueel een afspraak voor een vervolggesprek.

10. Vergeet nooit te lachen!

Als je humor gebruikt, wordt het ook makkelijker om met uitdagingen om te gaan. Je bent minder snel uit het veld geslagen en durft meer open te staan voor verandering.