Zó ontvang jij in 5 stappen op professionele wijze feedback

Als je feedback krijgt van een collega of je leidinggevende is het lastig om niet direct in de verdediging te schieten. Het is nu eenmaal niet fijn om te horen dat je iets niet goed hebt aangepakt, zeker niet als je het druk hebt of juist zo je best hebt gedaan. Toch is het zinvol feedback positief en professioneel te ontvangen. De feedbackgever geeft jou de kans je gedrag te verbeteren, waardoor je jouw persoonlijke effectiviteit kunt vergroten. Vaak heb je namelijk zelf niet in de gaten dat je op een bepaalde manier te werk gaat, omdat het voor jou heel gewoon is.

In deze vijf stappen reageer je professioneel op feedback:

1. Pas de LSD-techniek (luisteren, samenvatten, doorvragen) toe

  • Luister: laat de ander uitspreken en zorg voor een open houding (oogcontact, armen niet over elkaar, hummen. Let hierbij ook op de mimiek van je gezicht; een boze blik zegt meer dan 1000 woorden). Je kunt daarna kort je gevoel benoemen, bijvoorbeeld: ‘’ik schrik ervan’’. Dit voorkomt dat je direct in de verdediging gaat.
  • Vat samen: vat in je eigen woorden samen wat de ander gezegd heeft. Je kunt dan checken of je de boodschap goed begrepen hebt.
  • Vraag door: bij onduidelijkheden vraag je door via het stellen van open vragen. Deze beginnen met wat, waar, hoe, welke, wie of waar. Beperk ‘’waarom’’ vragen, deze kunnen beschuldigend overkomen. Mensen geven vaak in het algemeen feedback, zoals: ”Ik vind dat je dit project niet goed hebt aangepakt’’. Een goede vraag is dan: ‘’Kun je me aangeven wat ik niet goed aangepakt heb binnen dit project?’’. Vraag naar concrete voorbeelden.

2. Stem in met waar je het mee eens bent!

Hoewel het niet altijd fijn is om toe te geven, is kritiek die je ontvangt (zeker als je dit ook van anderen terugkrijgt) vaak herkenbaar. Het helpt dan om dit gewoon toe te geven: ‘’Je hebt gelijk, ik had eerder moeten vertrekken van huis, dan was ik nu op tijd geweest”.

3. Ben je het niet eens met de kritiek, dan kun je dit aangeven

Hierbij respecteer je het recht van de ander om een eigen mening te hebben en vermijd je waardeoordelen. “Ik snap waarom jij een coachingsopleiding voor mij belangrijk vindt, maar op dit moment heb ik meer baat bij een training Timemanagement’’.

4. Vat eventuele afspraken die voortkomen uit het gesprek samen

Zo is voor beiden duidelijk is wat de uitkomst is van het feedbackgesprek.

5. Bedank de feedbackgever

Feedback ontvangen is lastig, maar feedback geven vraagt ook de nodige moed. Je kunt het zien als een cadeautje, want de ander helpt je jouw blinde vlekken te verkleinen en meer te leren over jezelf!

Natuurlijk kan feedback op je gedrag ook heel positief zijn, bijvoorbeeld een compliment. Wuif deze dan niet gelijk weg, maar bedank de gever en geniet van het moment!