Cursist Leidinggeven aan Professionals: ‘Transparantie is van groot belang’

Veel leidinggevenden hebben niet dagelijks contact met de mensen aan wie ze leidinggeven. Het aansturen van professionals die veelal hun eigen weg gaan vergt vertrouwen en brengt uitdagingen met zich mee. In de driedaagse training Leidinggeven aan Professionals leer je hoe je hiermee omgaat. Jeannette Numan volgde deze training eind 2019 en leerde hoe ze haar werk nog effectiever aanpakt.

Waarom wilde je deze leiderschapstraining doen?

“Gedurende de jaren ben ik doorgerold naar een leidinggevende functie. Sinds een jaar of zeven werk ik als leidinggevende en sinds twee jaar in mijn huidige functie: staf- en beleidsmedewerker bij SFBO. Deze organisatie implementeert en stimuleert het tweetalig beleid in de voorschoolse opvang in de provincie Friesland. Ik geef leiding aan coaches die in heel Friesland werkzaam zijn en voorschoolse locaties van advies voorzien.

Leidinggeven vond ik altijd al interessant. Niet alleen op professioneel vlak, ook in mijn privéleven vervul ik al jaren leidinggevende functies in besturen en commissies. Op een gegeven moment merkte ik echter dat ik een bepaalde basis uit een managementopleiding miste, waardoor ik handvaten en tools tekortkwam. Deze ICM training is een ontwikkelingstraject waarvan ik dacht dat het goed bij mij paste, aangezien ik leidinggeef aan professionals die erg goed weten waar ze mee bezig zijn en hier al langer werken dan ik.”

Belangrijkste lessen uit de cursus

“Ik heb vooral geleerd hoe ik bewust omga met gesprekken en ze beter voorbereid. Voorheen zag ik een gesprek in mijn agenda staan, daar ging ik heen en dat zat wel in mijn hoofd. Achteraf was ik niet altijd tevreden over het gesprek: het verliep anders dan ik wilde, bijvoorbeeld omdat een ander de regie nam. Door de cursus ben ik me bewuster geworden van hoe ik luister, motiveer en inspireer. Ik heb praktische tools gekregen om dit toe te passen in mijn dagelijkse werkzaamheden. Ook oefenden we via rollenspellen met luisteren, samenvatten en doorvragen. De trainster gaf vervolgens nuttige feedback en hield ons af en toe een spiegel voor. Daar heb ik veel van geleerd.

Daarnaast heb ik geleerd hoe je concrete, realistische doelen stelt voor jezelf en je werknemers. Ik wilde weleens te veel in een te korte tijd. Vervolgens vond ik het jammer als ik iets niet afkreeg. Nu kan ik beter inschatten hoeveel tijd iets kost. Dat is zowel voor mezelf als mijn werknemers erg helpend.”

Wat maakt leidinggevenden aan professionals anders?

“Als je leidinggeeft aan professionals, moet je accepteren dat je niet overal controle over hebt. De mensen aan wie je leidinggeeft weten heel goed wat ze doen, dus je moet ze leren loslaten. Wat zij weten, hoef jij niet allemaal te weten. Dat vertrouwen is van groot belang.

Daarnaast zijn er verschillende manieren van communiceren. Je ziet en spreekt je werknemers maar beperkt, waardoor het belangrijk is gerichte vragen te stellen. De keren dat je bij elkaar bent, moeten van meerwaarde zijn en vragen dus een goede voorbereiding. Bovendien zie je het niet direct als er iets met iemand aan de hand is, in het werk of privé. In de cursus kregen we daarom het advies om wat vaker de telefoon te pakken in plaats van een mail te sturen. Dan hoor je elkaar weer even en kun je ook vragen hoe het echt met iemand gaat.”

Tips voor leiders van professionals

“Een tip die ik elke leider wil meegeven: luister goed, wees transparant en benoem dingen zoals je ze ziet en voelt. Kun je iets niet delen? Leg dan uit waarom niet. Transparantie is van groot belang bij het aansturen van een team. Bijkomend zijn luisteren, inspireren en motiveren de hoofdmoot. Als je goed luistert, weet je beter wat een werknemer wil en kan. Inspireren doe je door mensen verantwoordelijkheid en initiatief te geven. Motiveren kan heel simpel zijn, het gaat erom dat je je waardering laat blijken. Dat kan heel makkelijk in een paar woorden of door het versturen van een duimpje omhoog via een berichtje. Complimenten geef je nooit genoeg.”