Cursist Praktisch Leidinggeven: ‘Goede leidinggevenden geven hun team verantwoordelijkheid’

In zijn werk als senior ontwerper groeit Maarten van de Berkt steeds meer richting een leidinggevende rol. Om hier op een juiste manier invulling aan te geven, was hij op zoek naar praktische handvatten. Deze verwierf hij in de driedaagse training Praktisch Leidinggeven bij ICM. De mensgerichte aanpak van de training en de focus op gedrag en communicatie vindt hij waardevol, aangezien dat in de technische sector weleens wordt vergeten. Lees in dit interview welke lessen hij meeneemt in de dagelijkse praktijk.

Waar kwam de behoefte vandaan om een leiderschapscursus te volgen?

“Ik werk momenteel als senior ontwerper in projecten. Steeds meer krijg ik een leidinggevende rol waarbij ik mensen in een projectteam aanstuur. In dat kader was ik op zoek naar wat handvatten om daar invulling aan te geven. Zodra ik daadwerkelijk doorstroom naar een leidinggevende functie, weet ik dankzij deze training goed hoe ik als leidinggevende kan handelen.

In de technische sector ben je op dagelijkse basis vooral bezig met technisch inhoudelijke aspecten en het maken van een product. Je komt veel minder in aanraking met de menselijke kant van het vak. De cursus zorgde ervoor dat ik me ook hier goed in kon verdiepen. In de training kwamen zaken voorbij als communicatievormen, denkstijlen en situationeel leidinggeven. Ik vond het heel prettig om dat mee te krijgen, het is een hele fijne aanvulling op wat ik aan het doen ben.”

De eigenschappen van een goede leider

“Een goede leider moet vooral empathie en daadkracht bezitten. Het is van belang dat hij een goede relatie heeft met het team en weet wat de kwaliteiten zijn van zijn mensen. Ook moet hij communicatief sterk zijn, zodat afspraken helder zijn en er ruimte is voor een praatje. Daadkracht staat daarnaast voor knopen doorhakken. Dat wil niet zeggen dat diegene die formeel de leiding heeft, alles moet trekken. Het team moet de ruimte krijgen voor zelfontplooiing en het nemen van verantwoordelijkheid, maar de leidinggevende moet wel de kapitein blijven. Niet het afschuiven van verantwoordelijkheden, maar dus het overdragen van verantwoordelijkheden.”

Hoe zou jij je rol als leider het liefst invullen?

“Ik zou zeker de verantwoordelijkheid binnen het team gedeeld maken en teamleden beslissingsbevoegd maken voor bepaalde zaken, keuzes en het vergaren van informatie. Dat roept zelfstandigheid op en motiveert mensen om actief bezig te zijn. De mensen die ik aanstuur zijn professionals en weten waar ze het over hebben. Die kunnen in principe hun gang gaan totdat er problemen zijn of ze dingen zelf niet meer kunnen besluiten. Dan moet je er zijn. Een stuk autonomie is daarnaast van groot belang, dat ontvang ik zelf ook graag van mijn leidinggevende.

Om het mooi samen te vatten: ik zou als leider projectbrede kaders uitzetten. Binnen het team heeft iedereen vervolgens de autonomie om binnen die kaders zelf zijn werk vorm te geven. Door de cursus ben ik me meer bewust van waarom mensen bepaald gedrag vertonen en heb ik geleerd wat mijn kernkwaliteiten zijn. Ik ben ook flexibeler geworden. Die flexibiliteit neem ik graag mee in mijn toekomstige rol als leider.”

Vind het wiel niet zelf uit

Maartens advies aan mensen die naar een leidinggevende functie toewerken is dat je het wiel niet opnieuw hoeft uit te vinden. “Kijk naar het aanbod cursussen om je verder te verdiepen in leiderschap. Je leert hierin veel praktische dingen die goed toepasbaar zijn. Bijvoorbeeld hoe je een gesprek aangaat met iemand die niet mee wil werken aan een verandering. Van buitenaf denk je misschien: ‘wat zit iemand te zeuren, ophouden, hupsakee’. Dat gedrag komt echter ergens vandaan. De training bij ICM heeft bijgedragen aan mijn begrip voor dat soort situaties. Ik weet nu beter waarom iemand zulk gedrag vertoont en wat voor gedrag je als leidinggevende kan vertonen om iemand uit dat patroon te krijgen.”

Een andere tip die Maarten meegeeft: “Spreek eens met mensen die leidinggeven en waarvan je vindt dat ze het goed doen. Vraag hoe ze bepaalde dingen aanpakken en waarom ze iets doen zoals ze het doen. Daar kun je erg veel van leren. Dit heb ik zelf ook gedaan en het mooiste inzicht dat ik hier uit heb gehaald en graag wil delen is: ‘Richt je op het team, niet op het werk.”

Maarten van de Berkt Praktisch Leidinggeven