De 10 tips voor meer overtuigingskracht

1. Zet je talenten in

Blijf dicht bij jezelf. Stel dat een collega een enorme prater is en de ene anekdote na de andere uit zijn mouw schudt. Moeten jij dan ook meteen proberen om zoveel anekdotes in je argumenten verwerken? Nee! Zeker niet. Voor anekdotes gaan ze wel naar die collega.

Maar jij kan zomaar iets anders te bieden hebben. Deskundigheid bijvoorbeeld, betrouwbaarheid of integriteit.

Hoe kom je achter jouw overtuigingskracht?

Soms is het probleem dat onze talenten voor ons zo vanzelfsprekend zijn dat we ze niet meer herkennen. Als mensen aangeven dat we bijvoorbeeld betrouwbaar overkomen, dan denken we: dat is toch logisch, dat is toch geen talent? Juist als we dít denken, hebben we een talent te pakken.

Om onze talenten te achterhalen hebben we dus hulp van anderen nodig. Vraag daarom om feedback van je gesprekspartners. Als dat nog te spannend is, kan het helpen om in eerste instantie een paar bevriende collega’s uit te nodigen om feedback te geven.

2. Werk aan je uitstraling

De Griekse filosoof Aristoteles stelde al vast dat je uitstraling als spreker (je Ethos) een belangrijker overtuigingsmiddel is dan je argumenten (Logos) en het bespelen van je publiek (Pathos).

Ook moderner onderzoek heeft aangetoond dat de woorden die we uitspreken slechts 7% van onze communicatie uitmaken. Ongeveer 23% van onze communicatie wordt bepaald door de manier waarop we iets zeggen (de tone of voice) en 70% van onze is lichaamshouding.

De manier waarop we iets zeggen en onze lichaamshouding is gelukkig te trainen. Let op je uiterlijk; je kleding, sieraden en je mimiek. Maak oogcontact, zet  handgebaren bewust in. Spreek met gevoel. Wissel toonhoogte en tempo van spreken af.

Onze uitstraling kunnen we verbeteren door te oefenen en hier feedback op te krijgen, bijvoorbeeld als je een presentatie geeft.

3. Ken je publiek

Wie probeer je te overtuigen? Wie is je publiek? Hoewel je hier misschien niet alles over te weten kan komen, kan je vaak meer over je publiek te weten komen dan je denkt.

Het maakt bijvoorbeeld nogal verschil of je te maken hebt met beginners of experts. In het eerste geval zul je veel tijd moeten nemen om basisbegrippen uit te leggen, in het tweede geval kun je die overslaan.

Ook moet je met je taalgebruik en kledingkeuze rekening houden met de doelgroep. Voor een presentatie bij een bank trek je waarschijnlijk andere kleding dan bij een internet startup. Ons taalgebruik pas je aan op het taalgebruik van je gesprekspartners. Je kunt je bijvoorbeeld afvragen of je bepaalde vaktermen kunt gebruiken of niet. Houd dus rekening met je publiek, maar behoud je eigenheid.

4. Overtuig door te luisteren

Het werkt ook goed om in een gesprek af en toe bewust een stilte te laten vallen. De ander krijgt dan de tijd om te laten bezinken wat je hebt gezegd. De ander krijgt dan ook de kans vragen te stellen of zijn reactie te geven. Dat levert je heel waardevolle informatie op in het gesprek. Wie luistert, komt erachter wat een ander bezighoudt, voelt, denkt, of nodig heeft.

Onbevooroordeeld luisteren, dat is best lastig soms. Je hoeft niet overal wat van te vinden om serieus genomen te worden. Sterker nog: uit onderzoek blijkt dat jouw geloofwaardigheid sterk samenhangt met goed kunnen luisteren. Door goed te kunnen luisteren kun je anderen dus overtuigen. Lees hier meer over in dit artikel.

5. Stel jezelf open

Je kunt vertrouwen wekken door jezelf open te stellen. Deel informatie die eerst alleen bij jou bekend was. Je neemt de ander mee in je motieven, ideeën, wensen en onzekerheden. Hierdoor leert de ander je kennen en vertrouwen.

6. Spreek vanuit overzicht

Overtuigende mensen spreken vanuit overzicht. Dat wil zeggen: ze nemen alles zorgvuldig in zich op, nemen het in overweging en kiezen pas daarna. Overzicht geeft je ruimte. Als je overzicht hebt, zie je tijdens een gesprek wat er gebeurt en kies je vaker voor de juiste reactie.

Ben jij in staat om globaal te denken en verbanden te zien? Kun je naar communicatie kijken als een spel? Als een gesprek niet zo soepel verloopt, zie jij dan wat er gebeurt tussen jou en de ander? Als de ander iets zegt en jij daardoor boos wordt, wat doet die ander dan waardoor jij je verzet? Welke van jouw overtuigingen wordt hier onder druk gezet? Lukt het je om jouw overtuiging en verwachting te parkeren?

Je kunt jezelf hierin trainen, zowel in de voorbereiding op een gesprek als tijdens een gesprek. Switch steeds van standpunt: dan weer dat van jezelf, dan weer dat van de ander.

8. Zorg voor ontspanning

Om te spreken vanuit overzicht heb je ontspanning nodig. Alleen zo kun je verschillende gezichtspunten zien en waarderen. Hou daarom tijdens een gesprek altijd in de gaten of jij en de ander nog ontspannen zijn. Invloedrijke mensen zijn in staat om te ontspannen, hun emoties te beheersen en niet meteen achter hun eigen behoeften aan te rennen. Dit vraagt om zelfdiscipline, een goede omgang met onzekerheid en innerlijke kracht. Die innerlijke kracht biedt ook ruimte voor tolerantie en begrip voor de behoeften van de ander.

Het is fijn om te praten met iemand die ontspannen is. Ontspannen mensen durven hun mening te evalueren en staan open voor andere ideeën. Kun jij je eigen mening ter discussie stellen? Dan is dat een teken van kracht. Je kunt dan buiten je eigen comfort zone stappen, en juist buiten die comfort zone liggen mogelijkheden voor groei en zelfontwikkeling.

8. Maak weerstand bespreekbaar

Wees scherp op (non-)verbale signalen die op weerstand wijzen. Probeer erachter te komen wat er achter de weerstand zit. Weerstand is meestal een gevoel, geen rationeel bezwaar. Het is daarom niet effectief om weerstand met rationele argumenten te benaderen. Het werkt beter te communiceren op gevoels- of relatieniveau. Breng dit in de praktijk door bijvoorbeeld te zeggen: ‘Ik hoor aan je reactie dat je geen goed gevoel hebt bij dit plan. Wat zegt jouw gevoel dan over dit plan?’.

9. Beantwoord niet gestelde vragen

De Dialoog Methode is een wetenschappelijk onderbouwde methode waarin duidelijk wordt hoe interactieve communicatie werkt. Mensen stellen voortdurend onbewust vragen. Negeer je de vragen die je met je verhaal oproept bij mensen, dan gaat het fout. Speel je juist in op die vragen, dan weet je de aandacht van je publiek vast te houden.

Dit model komt van professor Siegfried Vögele, een voorloper in de neuromarketing. In het vormgeven van je verhaal vraag je jezelf voortdurend af welke vragen datgene wat je zegt kan oproepen bij de ander. Vervolgens beantwoord je die vragen. Elke vraag die de ander nog niet heeft gesteld, maar die je al wel beantwoordt, zorgt ervoor dat je de aandacht van je toehoorders vasthoudt. Je kunt deze methode zowel toepassen in je schriftelijke als in je mondelinge communicatie.

Trainer Wim van de Mark legt in de video hieronder uit hoe de methode werkt en hoe je deze kunt toepassen:

10. Vergeet niet te lachen

Als je positief denkt, straal je die positiviteit ook uit. Des te meer je je positieve gedachten blijft stimuleren en voeden, des te meer wordt dit je manier van leven. En jouw positiviteit straal je uit, maakt je voor anderen een plezier om mee om te gaan. Zo heb je een natuurlijke invloed.

Als we lachen, maken onze hersenen endorfine aan en dat werkt ontspannend en pijnstillend. Lachen is dus stressverlagend en gezond. Goede redenen dus om ervoor te zorgen dat je veel plezier hebt in je leven. Daarbij zorgt plezier voor ontspanning en oefenen ontspannen mensen de meeste invloed uit op anderen. Vergeet dus nooit te lachen. Er is geen betere manier om je tijd te besteden.