De 10 tips om betere keuzes te maken

1. Denk vooruit

Wanneer je geen doel voor ogen hebt, kun je alle kanten opvliegen. En dat gebeurt dan meestal ook… Zonder plan is het een vraagteken waar je uitkomt. Door voor jezelf concrete doelen te stellen, kun je jezelf afvragen of je keuze bijdraagt aan deze doelen en op basis hiervan verder handelen.

2. Voorkom overhaaste beslissingen

Als er een beslissing gemaakt moet worden heb je niet alle tijd of alle informatie. Toch is het goed om niet te gehaast een beslissing te maken. Breng het probleem goed in kaart en ga na welke mogelijke oorzaken ervoor te bedenken zijn. Doordat je op die manier meer verbanden ziet verhoog je de kans op een goede oplossing. Deze analysefase is belangrijk. Te vaak gaan we met het signaleren van het probleem meteen over tot het bedenken van de oplossing.

3. Waak voor denkfouten

Maak bij het nemen van beslissingen onderscheid tussen aannames en feiten en let op voor een te snel gelegd oorzaak-gevolg verband. Vaak wordt succes bijvoorbeeld toegeschreven aan een bepaalde factor, zoals het hebben van gelukkige medewerkers of het houden van focus. Maar dit wordt altijd achteraf gedaan.

Helaas kun je succes niet achteraf toeschrijven aan één bepaalde factor. Er kan best een verband zijn, maar de enige manier om vast te stellen dat iets leidt tot succes is door van tevoren te zeggen dat een bepaalde factor zorgt voor succes en dit vervolgens eerlijk te testen met controlegroepen waarbij de omstandigheden exact gelijk zijn behalve hetgeen dat zou leiden tot succes. Zoiets is niet te organiseren, maar wel de enige manier om eerlijk vast te stellen wat nou écht leidt tot succes.

Bovendien kunnen verbanden vaak ook andersom uitgelegd worden. Gelukkige medewerkers zorgen niet automatisch voor succes, succes kan er ook voor zorgen dat je medewerkers blij zijn. Het houden van focus kan zorgen voor succes, maar succes kan er ook voor zorgen dat je de rust en de middelen hebt om een duidelijke koers te varen.

4. Betrek je omgeving

Bespreek je overwegingen met je partner of leg in een teamoverleg je vraagstuk voor aan collega’s. Misschien heeft je leidinggevende al eerder voor een soortgelijke beslissing gestaan. Anderen kunnen je helpen met het maken van de juiste keuze en vaak helpt het alleen al om je overwegingen hardop uit te spreken.

5. Leer van eerdere beslissingen

Kijk naar eerdere beslissingen die je hebt genomen. We maken op bepaalde gebieden in ons leven betere keuzes dan op andere gebieden. Aangezien je niet alles van tevoren kunt weten kan het voorkomen dat je een beslissing maakt die achteraf niet zo goed uitpakte, terwijl het op dat moment de beste keuze leek. Het is dan niet erg om op je beslissing terug te komen, beschouw het als een leerproces.

6. Sta stil bij wat je doet

Herken je de gedachte: ‘Eigenlijk zou ik…’? Je checkt bijvoorbeeld nog even je Facebookberichten, omdat je behoefte hebt aan ontspanning, maar vindt eigenlijk dat je door moet gaan met je werk.

Als je jezelf hoort zeggen ‘Eigenlijk zou ik…’ is dat een signaal dat het van belang is om even stil te staan bij wat je doet. Soms zoek je (in dit voorbeeld) gewoon afleiding, omdat je even wil ontspannen in alle drukte. Maar zo nu en dan zijn we eigenlijk gewoon iets aan het uitstellen. Op het moment dat je zegt dat je eigenlijk iets anders zou moeten, zit er een verschil tussen wat je verwacht van jezelf en wat je daadwerkelijk doet.

Ook hier ligt de oplossing in het kiezen. Je kan tussendoor even door je newsfeed gaan, maar daar niet echt van genieten en ontspannen, omdat je eigenlijk vindt dat je door zou moeten werken. Of je zegt tegen jezelf: ‘Ik ga nu aan de slag en neem over een uur pauze, waarin ik berichten ga lezen op mijn telefoon.’ Het verschil zit in de bewuste keuze die je maakt.

7. Gun jezelf tijd

Door even stil te zijn en rust te nemen zorg je ervoor dat je je niet laat leiden door een bepaalde gemoedstoestand of situatie bij het maken van een keuze. Door even afstand te nemen, krijg je meer overzicht over de situatie.

8. Besef dat je keuzes hebt

Veel mensen hebben regelmatig het gevoel dat ze van alles moeten. Hoe vaak horen we onszelf zeggen: ‘Ik moet dit nog even afmaken.’ ‘Ik moet morgen naar een bruiloft.’ ‘Ik moet de kinderen nog van school halen’?

Hoe zou het zijn als we ervoor zouden kiezen om deze dingen te doen in plaats van het gevoel te hebben dat we ze moeten doen?

Misschien is het soms inderdaad nodig dat we nog iets afmaken, maar moet dat per se? Of kunnen we ervoor kiezen om het af te maken, omdat we dat nou eenmaal beloofd hebben en we graag onze verantwoordelijkheid nemen?

En is die bruiloft alleen een verplichting of heb je een keuze om te gaan en vind je het belangrijk om je betrokkenheid aan het bruidspaar te tonen op de dag die zo veel voor hen betekent? Zie je het alleen als je ouderlijke plicht om je zoon van school op te halen of kies je ervoor om dit te doen, omdat je graag voor hem zorgt?

Door te beseffen dat elke situatie een keuzemogelijkheid in zich draagt, ervaar je meer vrijheid. Het leven wordt leuker als je ziet dat je overal keuzes hebt.

9. Focus op wat belangrijk is

We laten ons vaak alleen maar drijven door urgentie en verliezen dan de belangrijke dingen uit het oog. Soms kunnen we dus belangrijk doen over dingen die onbelangrijk zijn, of zijn we alleen maar bezig met de korte termijn en vergeten de lange termijn.

Als we ons vooral zouden richten op de belangrijke taken, houden we zowel de lange termijn (niet urgent) als de korte termijn (urgent) in de gaten. Maar hoe bepaal je dan precies of iets belangrijk is? Dat hangt af van jouw doel (zie tip 1). Hierbij is het belangrijk dat je nagaat of de beslissing van belang is binnen jouw rol of functie. Bedenk of de activiteit of keuze bijdraagt aan het behalen van de doelen die je in jouw rol of functie nastreeft. Daarnaast is het goed om bij jezelf na te gaan waardoor jij je laat leiden (urgentie of belangrijkheid), en om hier bewust over na te denken bij het nemen van een besluit.

10. Vergeet niet te lachen!

Mensen die veel lachen worden over het algemeen gezien als gelukkiger en bekwamer, maar het gaat natuurlijk altijd om de balans tussen plezier maken en de serieuze kant van de zaak. Niet het een of het ander, maar het een én het ander. Zoals een Chinees gezegde luidt: ‘Life is a game, just play it!’

Meer in Persoonlijke groei