Hoe helpen coachingsvaardigheden mijn medewerkers en organisatie vooruit?

Uitdaging

Hoe helpen coachingsvaardigheden mijn medewerkers en organisatie vooruit?

Coaches helpen mensen onder andere met het vergroten van het zelfvertrouwen en het ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden. In organisaties kunnen coaches medewerkers helpen om persoonlijk te groeien, gelukkig te zijn en beter te presteren.

Actief luisteren, open vragen stellen, gedrags- en denkpatronen signaleren en bespreekbaar maken zijn typische coachingsvaardigheden. En natuurlijk kun je deze vaardigheden ook effectief inzetten in je werk als je geen carrière als coach ambieert.

Hoe coachingsvaardigheden medewerkers helpen beter te presteren

Het aannemen van een coachende rol kan in veel situaties nuttig zijn, of je nu een HR-functie bekleedt, leidinggeeft of adviseur bent. In deze rol zet je de ander in beweging of je geeft inzicht. In plaats van te delegeren of te adviseren geef je de ander eigenaarschap door te activeren, motiveren of te reflecteren.

Coachingsvaardigheden helpen daarnaast om de focus te verleggen van de inhoud naar het proces of de relatie. Weet je onderstromen te benoemen en kun je vaardig vragen naar iemands beweegredenen, gedrag en doelen, dan werk je vanuit meer verbinding en begrip effectiever samen. In deze case lees je bijvoorbeeld hoe adviseurs bij Rabobank coachingsvaardigheden toepassen.

Je hoeft geen ervaren coach te zijn om coachende gesprekken te voeren met je collega’s. Zo kun je in een korte training de basiscoachvaardigheden opdoen. In de tweedaagse training Coachingstechnieken en -instrumenten richt je je bijvoorbeeld op het plegen van effectieve interventies, omgaan met weerstand en het stimuleren en uitdagen van anderen. In de trainingen Coachingsgesprekken voeren en Professioneel Mentorschap leren deelnemers daarnaast anderen te begeleiden in hun ontwikkeling.

De opleiding Coachend Leidinggeven is tot slot specifiek gericht op leidinggevenden en leert hen hoe ze medewerkers coachen op eigen resultaatverantwoordelijkheid en kunnen helpen bij het stellen en behalen van doelen.

Medewerkers opleiden tot geaccrediteerd intern coach

Naast basistrainingen kun je medewerkers ook een gedegen opleiding tot geaccrediteerd coach laten volgen. In de NOBCO/StiR geaccrediteerde ICM Coachingsopleiding gaan deelnemers gedurende vijf maanden in de praktijk aan de slag met thema’s als zelfreflectie, gespreksvaardigheden en het opbouwen van relaties. Aandacht gaat bijvoorbeeld naar de juiste vragen stellen, bewustzijn creëren van het eigen handelen, menselijk gedrag, goed luisteren en effectiever gesprekken aangaan.

Deelnemers gaan aan de slag met hun eigen bestaande en belemmerende denkbeelden en krijgen begeleiding om in de praktijk direct met het geleerde aan de slag te gaan. Deze opleiding kunnen we op maat verzorgen, waarbij we ingaan op de elementen die voor jouw medewerkers van belang zijn.

Een interne coachpool opzetten

Heb je binnen je organisatie medewerkers die zijn opgeleid tot coach, dan kun je een coachpool opzetten om interne coaching te verzorgen. De toegevoegde waarde van zo’n pool is groot, want vele nationale en internationale wetenschappelijke onderzoeken bewijzen het positieve effect van coaching op de prestaties, vaardigheden, welzijn, veerkracht en attitudes van coachees.*

Zorg wel voor richtlijnen voor ethische kwesties, belangenverstrengelingen wanneer mensen een dubbelrol hebben en het verschil tussen vertrouwenspersonen en coaches. Bedenk ook hoe je de kwaliteit handhaaft en medewerkers opleidt. Onze Learning & Development Consultant Flor Gerritsen is gespecialiseerd in coaching en kan hierin meedenken en ondersteunen.

Coachspecialisaties

Interne coaches kunnen zich specialiseren om medewerkers nog beter naar behoefte te coachen. Bijvoorbeeld op het gebied van vitaliteit en stress- en burn-outpreventie of loopbaan-, talent-, of teamcoaching.

Ontdekken hoe coaching er in jouw organisatie uit kan zien? Onze Learning & Development consultants geven je graag inzicht in onze diensten en de mogelijkheden op het gebied van coachen. We zijn te bereiken op icm-incompany@icm.nl of 030 29 19 888.


Theeboom, T., Beersma, B., & van Vianen, A. E. (2013). Wat is coaching en werkt het? Tijdschrift voor Coaching, 2013, nr. 3, p. 96-100.

Van Yperen, N.W., Voogd, M. & Heesink, J.A.M (2015). Effectiviteit van supervisie en coaching. Tijdschrift voor Begeleidingskunde 4 (2), p. 2-12.

Onderzoek door hoogleraren prof. dr. E. de Haan en prof. dr. Y. Burger van de Vrije Universiteit, in samenwerking met de Ashridge Business School, gestart in 2014.

Silke de Ruiter

Learning & Development Consultant Telefoon 030 70 22 210 silke.de.ruiter@icm.nl

Onze mensen