Een voorwaarde voor succesvolle samenwerking is dat je open bent naar elkaar, feedback uitwisselt, elkaar hulp biedt wanneer nodig en laat zien dat het oké is om iets spannend te vinden of af en toe de mist in te gaan. Hoe faciliteer je zo’n veilige en open omgeving in je organisatie?

Het begint bij leidinggevenden

Leiders hebben een voorbeeldrol. Bij hen begint het: durven zij zich kwetsbaar op te stellen en emoties te tonen, dan geven zij hun medewerkers de gelegenheid dit ook te doen. Laten zij zien dat je mag worstelen en fouten mag maken, dan geven zij medewerkers de ruimte zich te ontwikkelen. Het helpt om het gesprek over kwetsbaarheid aan te gaan. Je kunt via verschillende werkvormen, zoals dialoogsessies, bespreken hoe je kwetsbaarheid kunt uiten en wat het kan betekenen voor relaties en samenwerkingen. Zo vergroot je bewustzijn en inzicht.

Waar gaat kwetsbaarheid over?

Kwetsbaarheid gaat over iets van jezelf laten zien wat je eigenlijk heel spannend vindt om te laten zien, maar het dan toch doen. Het vraagt om lef, want je geeft de ander een kijkje in je ziel. Het gaat er niet om je hele ziel en zaligheid op tafel te leggen of in te gaan op je privéleven. Wel gaat het om emoties tonen en de emoties van anderen zien en daarover in gesprek gaan. Het gaat om durven toe te geven dat je iets eng vindt of onzeker bent.

Kwetsbaarheid op de werkvloer vergroten

Het begint erbij dat iemand de ander echt een kijkje in de ziel geeft. Dat kan een directeur zijn of een andere leidinggevende die in een gesprek vertelt waar hij of zij mee worstelt of laat zien waarom het belangrijk is hierover te praten. Iemand moet het voortouw nemen. Dit kan ook tijdens speeches, bijvoorbeeld wanneer een leider iets vertelt aan zijn team.

Natuurlijk is er meer dan één sessie nodig om openheid en veiligheid de norm te laten worden. Om het te laten beklijven moet je het thema continu terug laten komen, bijvoorbeeld bij incompany leiderschapsprogramma’s of bij trainingen over gesprekken voeren en feedback geven.

Bespreek bijvoorbeeld met elkaar met wat voor idee van kwetsbaarheid je vroeger bent opgevoed en wat je ervan weerhoudt om jezelf af en toe bloot te geven. Bespreek ook wat de risico’s zijn van het niet kwetsbaar opstellen, zoals minder diepgaand contact, angst om fouten te maken, minder creativiteit en innovatie en gebrek aan feedback om te groeien. De volgende stap is dat mensen zich daadwerkelijk meer bloot moeten gaan geven om te ervaren wat het oplevert.

Vrijblijvend advies

Benieuwd welke werkvormen je nog meer kunt gebruiken om het gesprek aan te gaan over kwetsbaarheid en het belang ervan? Of behoefte aan begeleiding hierin? Onze Learning & Development Consultant Niels Seppen denkt graag vrijblijvend met je mee. Hij is bereikbaar via niels.seppen@icm.nl en 030 – 75 51 887.

Niels Seppen

Learning & Development Consultant Telefoon 030 75 51 887 niels.seppen@icm.nl

Onze mensen