Wet Werk en zekerheid Transitievergoeding

Sinds 1 juli 2015 krijgen werknemers bij ontslag een financiële vergoeding. Dit heet de transitievergoeding. Voorwaarde is dat werknemer 2 jaar of langer in dienst is geweest. Dit geldt voor zowel vaste als tijdelijke werknemers. De transitievergoeding kan worden gebruikt voor scholing om de overstap naar een andere baan makkelijker te maken. Zie link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontslag/vraag-en-antwoord/heb-ik-recht-op-een-vergoeding-als-ik-word-ontslagen

Scholingsplicht

Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is de werkgever verplicht de werknemer opleidingen of cursussen te laten volgen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van zijn functie. Wanneer de functie van de werknemer komt te vervallen of wanneer de werknemer niet langer in staat is zijn functie uit te oefenen, dan is de werkgever in beginsel ook verplicht de werknemer (om) te scholen, zodat de arbeidsovereenkomst kan worden voortgezet. Zie link: http://www.bw7.nl/Wetswijzigingen-ontwikkelingen/wettelijke-scholingsplicht-per-1-juli-2015.html

English version