Wij begrijpen dat het volgen van een opleiding of training van belang is voor je werk of in je leven. Dit doe je niet elke dag. Je hebt nagedacht over je toekomst en plannen gemaakt. Je zoekt een opleiding of training die precies aansluit bij je behoeften en je zoekt een instituut dat meedenkt met je wensen. Daarom nemen we je graag mee in onze manier van werken. De samenstelling van onze opleidingen en trainingen gaat op zeer zorgvuldige wijze. Elk van de volgende 8 onderdelen stemmen wij nauwkeurig af:

 

Leerbehoeften

Om je te verbeteren in je (werkende) leven, wil je nieuwe kennis opdoen of bepaalde vaardigheden ontwikkelen.

Jouw leerbehoefte staat centraal bij ICM. Vanaf het moment dat je belt met onze opleidingsadviseurs gaan we aan de slag met je vraag. In het gesprek met de opleidingsadviseur helpen wij je om je leerbehoefte te bepalen en de daarbij passende opleiding of training te selecteren. Door invulling van het persoonlijk intakeformulier krijg je je behoefte nog scherper voor de start van de bijeenkomsten. De docent of trainer ontvangt voorafgaand aan de training jouw persoonlijk intakeformulier. Zo worden de lesdagen optimaal afgestemd op de leerbehoeften in de groep.

Tijdens de opleiding evalueer je regelmatig met de docent-trainer en ICM of je ontwikkeling naar wens verloopt. Je schrijft regelmatig samen met de trainer een kort actieplan waarmee je het geleerde direct in de praktijk kunt toepassen. Tijdens de training oefen je regelmatig nieuwe vaardigheden in kleine groepen. Daarnaast wordt elke opleiding of training afgesloten met een Persoonlijk Actieplan, een document met gerichte doelstellingen voor na de lessen. Wij laten leren niet aan het toeval over, dit is wat we beloven en leveren.

 

Didactische werkvormen

Wij begrijpen dat cursisten tijdens een studiedag afwisseling zoeken tussen kennis, zelf oefenen en het bespreken van vragen of ideeën. De lesprogramma’s zijn daarom samengesteld uit diverse afwisselende en uitdagende werkvormen. Je kunt denken aan groepsopdrachten, individuele presentaties, rollenspelen, oefeningen en discussies.

We vinden het belangrijk dat leren ook leuk is! Daarom laten we je graag onvermoede talenten bij jezelf ontdekken en verrassende perspectieven zien.

De praktijk vormt in het lesprogramma zowel het beginpunt als het eindpunt. Je start met een persoonlijk doel, een lastige situatie in je werk of een concreet vraagstuk dat je wilt oplossen. Door oefeningen en praktijkopdrachten in de training of opleiding pas je de lesstof direct toe op je eigen werk. Zo wordt het resultaat van je leren ook direct een werkresultaat.

 

Leermiddelen en lesmateriaal

Voor iedere opleiding en training stellen we zorgvuldig de leermiddelen en lesmaterialen samen. Ze zijn uitdagend, actueel en bieden houvast in je leerproces.

In samenwerking met diverse uitgeverijen selecteren wij alleen de meest actuele vakliteratuur voor onze programma’s. Bij opleidingen met een landelijk examen, zoals NIMA of PRINCE2, voldoet het lesmateriaal aan alle exameneisen. Op deze manier kun je met een gerust hart studeren.

Onze opleidingskundigen zijn elke dag bezig met het doorontwikkelen en actualiseren van onze opleidingsprogramma’s. Zij hebben doorlopend contact met:

 • Klanten over ontwikkelingen in hun werkveld
 • Leidende organisaties in het vakgebied
 • Onze docent-trainers met hun expertise

Tijdens de bijeenkomsten wordt veel geoefend. Wij gebruiken gefundeerde en beproefde oefeningen onder begeleiding van deskundige trainers. Op die manier werk je in je eigen tempo stap voor stap aan het verbeteren van je vaardigheden.

Wij ondersteunen elke opleiding en training met onze digitale leeromgeving, leren.icm.nl. Hierop kun je op elk gewenst moment je rooster bekijken, je opdrachten uploaden en je cijfer inzien. Ook staat er inspirerend extra lesmateriaal op deze leeromgeving. Een aanvulling op je lessen!

Toetsing leerresultaten

Bij opleidingen en trainingen met een goede didactische achtergrond hoort ook een goede afsluiting en borging van het geleerde. Het bereiken van je gewenste leerresultaat staat voor jou en ons centraal in je opleiding of training.

Bij bepaalde opleidingen word je getoetst door een landelijk examen zoals bij het NIMA, NMI, IPMA, ITIL, Nobco of PRINCE2. Tegen het eind van de opleiding biedt ICM je dan een proefexamen als generale repetitie aan, zodat je optimaal bent voorbereid op het officiële examen. Als een opleiding niet met een examen wordt afgerond, maak je een praktijkopdracht. In deze praktijkopdracht schrijf je een plan met toepassingen voor je eigen situatie en/of organisatie.

Bij trainingen werken we met het eerder besproken Persoonlijke Actieplan dat je doelstellingen na de training borgt.

Organisatie van de cursus

ICM organiseert haar opleidingen en trainingen door heel Nederland. De locatie is altijd goed bereikbaar met het openbaar vervoer en met de auto. Om je zo comfortabel mogelijk te laten leren maken we afspraken met onze locaties over uitstekende service voor onze cursisten.

Je kunt zelf bepalen of je een opleiding overdag of in de avond wilt volgen, dus binnen of buiten werktijd. Bovendien kun je zowel doordeweeks als in het weekeind aan de slag gaan. Bij de opleidingen en trainingen staat aangegeven wat, wanneer en in welke steden de opleidingsdagen zijn.

Groepssamenstelling

ICM werkt met kleine groepen cursisten. Dit is een bewuste keuze. Hiermee is er veel individuele aandacht voor jou.

Het open karakter van de ICM opleidingen en trainingen levert een variatie aan cursisten op en daardoor een rijkdom aan elders verworven kennis en ervaring. Op deze manier heb je de unieke kans om vanuit verschillende hoeken en ervaringen adviezen te krijgen!

Leren vraagt interactie met anderen. Interactie met anderen draagt in grote mate bij aan jouw leereffect. Door gesprekken en opdrachten met medecursisten worden je eigen inzichten en ideeën aangescherpt. ICM heeft een breed aanbod waarin diverse niveaus zijn aangebracht, op deze manier leer je samen met mensen op soortgelijk denk- en werkniveau.

Bij maatwerk – In Company trainingen worden de groepen samengesteld in samenspraak met de trainer(s).

ICM Leermethode©

Zoals hierboven beschreven maken we een aantal bewuste keuzes om richting te geven aan jouw ontwikkeling. De opzet van de programma’s en de werkwijze van de docenten komt voort uit de ICM Leermethode©. De ICM Leermethode© is onder meer gebaseerd op het ‘action learning’ principe van professor R. Revans en de Leercyclus van Kolb. Bij ICM is alles gericht op persoonlijke groei en het leveren van leerresultaat. Onderstaand is dat schematisch weergegeven.

Kwalificatie van docenten

Met een uitgedacht programma en een goede organisatie alleen, komen we er uiteraard niet. Een belangrijke schakel zijn onze docent-trainers.
Onze docent-trainers worden op zorgvuldige wijze geselecteerd. Daarom kunnen we beloven dat onze docent-trainers:

 • Deskundigen zijn met ruime praktijkervaring in jouw vakgebied
 • Uitstekende didactische vaardigheden bezitten
 • Een veilige leeromgeving creëren
 • De theorie met de praktijk verbinden en je helpen de vertaalslag te maken
 • Interactief en energiek zijn
 • Beproefde leerinterventies inzetten om het gewenste leerresultaat te behalen
 • Een passie voor het vak hebben en in staat zijn te inspireren
 • Nooit vergeten te lachen

Wij vinden het belangrijk dat onze docent-trainers persoonlijke aandacht bieden aan ieder van onze cursisten. Onze docent-trainers hebben interesse in jou, je werk en je leervraag. Wij geloven dat deze persoonlijke aandacht de kwaliteit geeft die jij nodig hebt om je gewenste leerresultaat te behalen. Werken met ICM is altijd persoonlijk!