Diversiteit en inclusie bij ICM

Over ICM - Diversiteit & Inclusie

Beste Opleider van Nederland

De kracht van diversiteit

ICM vindt dat ieders unieke talent kan bijdragen aan een betere wereld. Wij geloven in de kracht van verschillen tussen mensen: de kracht van diversiteit. Openstaan voor onderlinge verschillen brengt een ruimere blik op de wereld. Mensen kunnen elkaar aanvullen en daarin verbinding met elkaar zoeken. Door verschillen onderling te vieren, te erkennen en te herkennen, kom je samen veel verder.

Inclusieve werkomgeving

Wij zijn een opleider voor iedereen. Om goed te kunnen inspelen op de behoeften en wensen van onze doelgroep, vinden wij het belangrijk dat wij een divers personeelsbestand hebben. Wij geloven dat een meer divers en inclusief ICM bijdraagt aan creativiteit, innovatiekracht, toegankelijkheid, kennis en verschillende inzichten. Daarom streven we ernaar om een meer diverse medewerkerspoule te creëren waarbij iedereen welkom is, ongeacht leeftijd, gender, seksuele geaardheid, etnische achtergrond, opleidingsniveau, met of zonder beperking, religie en andere persoonskenmerken. Daarbij vinden we het bij ICM van belang dat iedereen zich erkend, gezien, gehoord en thuis voelt. Wij gaan voor een inclusieve werkomgeving.

Onze ambities

Binnen ICM focussen wij ons op een aantal onderwerpen met betrekking tot D&I. Dit zijn onze ambities en doelen op de lange termijn:

 • Bewustwording & draagvlak
  De eerste stap naar meer diversiteit en inclusie op de werkvloer is bewustwording van je eigen vooroordelen. Onbewuste vooroordelen hebben we allemaal. Je hebt een mening, positief of negatief. Ook al ben je je hier niet altijd van bewust, je handelt er in de praktijk wel naar. Wanneer je je eigen vooroordelen kent, kun je beter bepalen of deze juist zijn of niet. Zo sta je meer open voor een ander.
  Wij willen al onze medewerkers trainen op bewustzijn, leiderschap en interculturele communicatie. Wij willen dat iedereen het belang van D&I uitdraagt, in alle lagen van de organisatie. ICM ziet D&I niet als een tijdelijk project, we nemen het op in onze bedrijfsdoelstellingen en in ons DNA.
 • Werving & selectie: een divers personeelsbestand
  We richten ons wervingsproces objectief in, zodat iedereen gelijke kansen krijgt in ons aannamebeleid. Hierbij staat competentie voorop. We starten met inclusieve vacatureteksten en objectieve sollicitatiegesprekken. Hier trainen en begeleiden wij onze medewerkers in.
 • Kansen bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
  Wij bieden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans met onze werkervaringstrajecten. Wij richten ons op dit moment op statushouders wonend in Utrecht en omgeving, met weinig tot geen werkervaring in Nederland. In een traject van 6 maanden wil ICM de deelnemers opnemen als volwaardige collega’s. Ze zullen zich ontwikkelen op zowel professioneel als persoonlijk gebied, kennismaken met een Nederlandse bedrijfscultuur, de Nederlandse taal beter leren beheersen en begeleiding krijgen in hun loopbaan. Het uiteindelijke doel is om de deelnemers de juiste kennis, vaardigheden en ervaring mee te geven om de afstand tot de Nederlandse arbeidsmarkt te verkleinen.
 • Inclusieve onboarding
  Een divers personeelsbestand vraagt om inclusieve onboarding. Iedereen moet zich thuis voelen bij ICM. Hierbij is het van belang dat we intern rekening houden met de behoeften van onze werknemers. We vullen onze onboarding, gedragsregels, werkomgeving en activiteiten zo inclusief mogelijk in. Werkgeluk staat bij ons hoog in het vaandel en we willen dat iedere nieuwe medewerker vanaf dag één zich welkom voelt.
 • D&I in woord en beeld
  ICM is een toegankelijke opleider voor iedereen. Daarom willen wij dat al onze uitingen inclusief zijn. Denk hierbij aan onze website, social media, vacatureteksten, studiemateriaal en events. In woord en beeld willen wij een afspiegeling zijn van de samenleving.
 • Monitoringen evaluatie van ons D&I beleid
  ICM gaat in mei 2022 Charter Diversiteit ondertekenen. Hiermee committeren wij ons aan de uitvoering van ons D&I beleid. Jaarlijks zullen wij ons beleid evalueren en kijken we naar de doelen voor het volgende jaar. Er zijn al circa 300 ondertekenaars en wij zijn trots om hier onderdeel van uit te gaan maken.

Heb je opmerkingen, vragen of tips voor ons? Laat het ons weten door te mailen naar diversiteit.inclusie@icm.nl of door te bellen naar 030 – 29 19 888.