Van HR professional naar HR business partner

HR Analytics is in opkomst en is ook direct een onmisbare informatiebron voor het verbeteren van de economische waarde van werknemers. Toch is het gedachtegoed en toepassen van HR Analytics voor veel HR professionals nog een flinke uitdaging. 

HR Analytics is een trend in het vakgebied Human Resources. Uit diverse onderzoeken blijkt dat de toepassing van HR Analytics in Nederlandse organisaties aan een opmars bezig is. In gesprek met andere HR professionals valt het mij op dat zij de begrippen HR Analytics en HR Metrics nog onvoldoende verstaan. Wanneer ik inzoom op HR Metrics constateer ik dat de meerderheid van de studenten op de post-hbo opleiding Strategisch HRM onvoldoende kennis en vaardigheden bezitten. Met meerdere jaren werkervaring zijn zij nog niet in staat om de juiste KPI’s te definiëren of kosten-batenanalyses te maken.

Meten is weten

Personeel is in veel organisaties het belangrijkste kapitaalgoed. Het is dan ook vanzelfsprekend dat HR professionals steeds meer betrokken worden bij het voorbereiden van het strategische beleid van een organisatie. Maar ook dat een HR professional zijn beslissingen met behulp van ‘harde cijfers’ onderbouwt. Voor de professionals die de rol van HR Business Partner willen uitoefenen, is kennis op het terrein van HR Metrics én HR Analytics onmisbaar. Er zijn HR Metrics nodig om aan HR Analytics te doen. HR Metrics zijn metingen van verschillende aspecten van het menselijk kapitaal (HR data). Het inzicht krijgen in de business- of organisatie-impact van HR activiteiten kan vergroot worden door de HR data te combineren met bedrijfs- en organisatiedata op de gebieden financieel, klanten en operationeel (achter de muur).

De praktijk

In de praktijk merk ik dat de meerderheid van de HR professionals de ambitie heeft om de rol van HR Business Partner te vervullen en dat zij een serieuze gesprekspartner willen zijn voor hun managementteam. De behoefte naar deze rol wordt vaak niet serieus genomen door leidinggevenden waardoor de HR professional niet de ruimte krijgt om door te groeien. Zonde! En wat kan de reden zijn voor deze situatie?

Verrijk je kennis

Als de HR professional wel over de gewenste kennis beschikt om de rol van HR Business Partner te vervullen maar toch onvoldoende de ruimte krijgt om door te groeien, dan is mijn advies dat de leidinggevende zichzelf de volgende vraag stelt: ‘Wat is de aantoonbare toegevoegde waarde én impact voor de organisatie om deze HR professional zó te laten functioneren?’.

Als de HR professional niet beschikt over de gewenste kennis en vaardigheden dan is mijn advies aan de HR professional om de kennis en vaardigheden hierin te vergroten of de benodigde expertise in te huren en dus over je eigen ‘waardemuur’ te springen.