Zo ontwikkel je je intuïtie

Ken je dat? Je staat voor een belangrijke beslissing en diep van binnen weet je al wat die beslissing gaat worden, en toch…

Dat ‘diep van binnen weten’ is de kern van je intuïtie, en dit ‘weten’ kun je ontwikkelen.

Intuïtie of denken

Intuïtie en denken lijken twee verschillende werelden te zijn. Ik ga ervan uit dat ze complementair aan elkaar zijn, dat ze elkaar dus aanvullen. Lees de tweede zin van de inleiding nog maar eens. Eigenlijk staat er dat je, voordat het denken zich ermee gaat bemoeien, al weet. Dit weten bevindt zich op een onbewust niveau en wordt ook wel de waarnemer genoemd. Dit waarnemen gaat vooraf aan het denken. In een schema ziet het er zo uit:

De waarneming, je intuïtie, is het meest zuiver en ongekleurd. Hoe komt het dan dat we daar zo weinig op vertrouwen?

Afleren en opnieuw aanleren

In onze jonge jaren wordt ons afgeleerd op onze intuïtie te vertrouwen. ‘Je moet nadenken’ wordt er gezegd en dat gaan we dan doen. Langzaam maar zeker verschuiven we van waarnemer naar nadenker en oplossingszoeker.

Door waar te nemen, dus te letten op ‘wat er is’ voordat je gedachten met je op de loop gaan, ontwikkel je je intuïtie. Door meer en meer op je intuïtie te vertrouwen is het nemen van belangrijke beslissingen gemakkelijker omdat er een onbewust ‘weten’ is; een bevestiging dat de beslissing goed is.