Zo word je een mensgerichte leider die bezieling centraal stelt

Harrie-Peter Roefs is medeoprichter van ICM opleidingen & trainingen. Sinds de start van ICM is hij gefascineerd door leiderschap. In de afgelopen twintig jaar leerde hij over zowel het leidinggeven aan mensen als over zichzelf als leidinggevende. Harrie-Peter gelooft sterk in de kracht van bezieling. Als leider is het jouw taak om een cultuur van vertrouwen te creëren waarin ruimte is voor ieders bezieling. Aan de hand hiervan ontwikkelde Harrie-Peter een model waarin bezieling en vertrouwen centraal staan. 

Wat is bezieling?

Volgens Harrie-Peter is bezieling datgene dat er voor een persoon écht toe doet, wat je drijft en motiveert. Voor jouw bezieling spring je ’s ochtends met een grote glimlach uit je bed. Je bezieling helpt je om het gesprek aan te gaan met die lastige collega, omdat het je aan het hart gaat. Kortom, jouw bezieling motiveert je om het verschil te maken.

De kracht van bezieling

Het is van groot belang dat er op je werk ruimte is voor jouw bezieling. Wanneer hiervoor ruimte is, ga je met plezier naar je werk en ben je gemotiveerd om hard te werken. Als gevolg biedt je werk meer voldoening, waardoor het nog leuker wordt. Tijdens de ICM Kennisparade 2022 ging Harrie-Peter tijdens zijn workshop ‘Bezieling werkt!’ in op de rol van leidinggevenden in het faciliteren van bezieling bij werknemers. Dit deed hij aan de hand van een model dat hij ontwikkelde na jaren van ervaring als leider van een succesvol bedrijf.

De rol van de leider

Het is als leider van belang dat je werknemers blijft uitdagen om hun bezieling te vinden en in te zetten. Neem taken niet over van je werknemers maar laat ze deze zelf uitvoeren, ook als je het spannend vindt om taken uit handen te geven. Hier komt mensgericht leiderschap bij kijken: het is noodzakelijk om voldoende ondersteuning en uitdaging te bieden aan de mensen binnen jouw organisatie. Staar je niet blind op functieomschrijvingen, maar vraag wat jouw werknemers drijft en probeer daar een geschikte functie op maat voor te creëren.

Bovendien is een cultuur van vertrouwen noodzakelijk om ruimte te geven aan bezieling. Het gaat er daarbij om dat je als leider vertrouwen geeft aan jouw werknemers en ervoor zorgt dat er vertrouwen tussen werknemers onderling is. Hierdoor blijven mensen elkaar vinden en durven ze zichzelf maximaal uit te drukken, wat de organisatie als geheel ten goede komt.

Harrie-Peter: “Ik draai de bekende uitdrukking ‘vertrouwen komt te voet en gaat te paard’, graag om naar ‘vertrouwen komt te paard en gaat te voet’. Hiermee bedoel ik dat ik werknemers graag snel vertrouwen geef. Als iemand een foutje maakt, is mijn vertrouwen niet meteen geschaad, maar leren we ervan. Je ziet vaak dat leiders angstig, wantrouwend en controlerend zijn, maar dat is absoluut niet bevorderend. Het gaat om het scheppen van een vertrouwensband met je werknemers. Het vertrouwen dat ze zelf beslissingen mogen en kunnen maken. Werknemers hebben immers vaak een veel betere blik op wat ze doen dan de leidinggevende. Het zo leidinggeven dat alle werknemers zowel verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf als voor het grotere geheel is de kunst.”

Harrie-Peter verzorgde tijdens de ICM Kennisparade 2022 de workshop ‘Bezieling werkt!’, waarin hij op dieper op dit onderwerp inging. Ben je benieuwd naar onze andere evenementen? Bekijk onze agenda.