Werkvorm: Stillewanddiscussie

Stappenplan voor uitvoering van een Stillewanddiscussie

1. De trainer laat weten dat er een stillewanddiscussie gaat plaatsvinden in de vorm van een mindmap.

2. Je schrijft een woord waarover gediscussieerd gaat worden op een flipover-vel en tekent hier omheen een rondje. Bijvoorbeeld: het woord ‘rollenspel’ in een Trainersopleiding. Het moet een onderwerp zijn waar niet alleen inhoudelijk kennis wordt uitgewisseld, maar waarover ook meningen en gevoelens gedeeld kunnen worden.

3. Iedere cursist krijgt een stift en mag rondom het rondje met het woord een mindmap starten door een tak te tekenen. Er mag niet gesproken worden.

4. Iedere cursist mag aanvullingen maken op takken die al getekend zijn of een nieuwe tak starten.

5. Dit gaat zwijgzaam gedurende ongeveer 10 minuten. Iedereen krijgt dus evenveel tijd en gelegenheid om zijn punten op het flipover-vel te schrijven.

6. Na ongeveer 10 minuten doorbreekt de trainer de stilte en praat met de groep over het resultaat op de flipover. Je kunt bijvoorbeeld onderwerpen clusteren of een centrale conclusie trekken over het onderwerp (“Onze groep denkt blijkbaar zo over”, “Jullie vinden dit het belangrijkste”). De groep mag mee concluderen.