Werkvorm voor docenten en trainers – Zet samen een stap

Stappenplan voor uitvoering

• De trainer vraagt de cursisten om op een rij naast elkaar te gaan staan,
met enige ruimte voor hen.

• Je geeft de instructie dat ze moeten organiseren dat ze tegelijk een stap
naar voren doen.

• Dit zal (meestal) zeer eenvoudig worden opgelost door af te tellen.

• Nu maak je het telkens een stap ingewikkelder.

• Eerst mogen de cursisten niet meer praten (ze zullen dan bijvoorbeeld
met gebaren gaan aftellen).

• Daarna moeten ze hun ogen sluiten (cursisten worden nu erg beperkt,
ze zullen bijvoorbeeld handen gaan vasthouden, maar ze moeten
eigenlijk los blijven staan).

• Je kunt nabespreken dat er heel veel van dit soort signalen zijn in
samenwerking met anderen. Soms gebeurt dit in organisaties waar
men niet met elkaar praat. Je kunt het ook omdraaien, je kunt op veel
manieren communiceren en zolang we ons alleen focussen op spraak,
lijkt dit de belangrijkste bron van communicatie.