Welk talent heb je nodig om talent te managen?

De een heeft talent voor tekenen, de ander voor het leren van vreemde talen en weer een ander kan hoofdrekenen tot vijf cijfers achter de komma. Iedereen krijgt bij de geboorte een eigen setje talenten mee. Het zijn grondstoffen die we verder kunnen uitbouwen en waarmee we ons een leven lang kunnen blijven ontwikkelen.

De ingrediënten die nodig zijn om van ons talent een lekker recept te maken, zijn zaken als intelligentie, vaardigheden, persoonlijkheid, drijfveren, kennis, ervaring, intrinsieke motivatie en motoriek. Een combinatie van deze factoren bepaalt wat we met ons startkapitaal doen. Talenten zijn door ervaring, training of coaching het best te ontwikkelen. Mensen doen doorgaans graag datgene waar ze goed in zijn, dus is het leuk om talenten verder te ontwikkelen. Als talentmanager kun je daar een waardevolle bijdrage aan leveren.

Zonder intelligentie en intrinsieke motivatie kom je ook met talent niet heel ver

Om jong talent jouw organisatie binnen te halen, en vooral om ze binnen te houden, is het belangrijk om te weten wat deze nieuwe groep werknemers boeit, maar vooral ook bindt. Om deze generatie 2.0 werknemers te binden, zul je ze – naast goede arbeidsvoorwaarden – ook groei- en doorstroommogelijkheden moeten aanbieden. Jonge medewerkers staan immers aan het begin van hun carrière en willen zich graag verder ontwikkelen.

Talent ontwikkelt zich het beste in een omgeving van vertrouwen en verantwoordelijkheid

Talentmanagement begint met het in kaart brengen van talentenvaardigheden van elke medewerker in de organisatie. De eerste stap op weg naar het implementeren van talentmanagement in een organisatie (of op een afdeling) is het verzamelen, structureren en in kaart brengen van informatie.

De tweede stap is het verspreiden  van deze kennis (informatie) in de organisatie, zodat men van elkaar weet wie waar goed in is. Heel beknopt gezegd is talentmanagement het beschikbaar stellen van talent van medewerkers aan de organisatie en daarmee aan andere collega’s.

Een voorwaarde om talent te werven, in te zetten, te ontwikkelen en te behouden is dat je goed moet weten waar je als organisatie voor staat, maar vooral waar je naartoe wilt in de toekomst. Als eerste moet je kijken of er potentieel talent in huis is. Als dit het geval is, kun je de vraag stellen op welke manier je dit talent wilt gaan ontwikkelen. Op het moment dat talent ontwikkeld is, is het zaak om ervoor te zorgen dat dit talent binnen de organisatie blijft. Vooral dit laatste stadium is erg belangrijk, omdat de organisatie hiervan kan profiteren.

Talentmanagement vergt communicatief talent

Samenvattend kunnen we stellen dat het uitkiezen van de juiste mensen van cruciaal belang is bij het inzetten van talent binnen jouw organisatie. Ogen en oren open houden dus! Dat is ook een must als het gaat om het behouden van talent. Zorg dat je op de hoogte bent van wat er op de werkvloer leeft, praat met je team, wees attent en alert als het gaat om behoeften. Salaris is voor medewerkers uiteraard belangrijk, maar het is niet de doorslaggevende factor bij de keuze voor een bepaalde baan. Andere overwegingen en arbeidsvoorwaarden zoals ontwikkelmogelijkheden, flexibele werkuren, uitdaging en een prettige werksfeer zijn elementen die misschien nog meer gewicht in de schaal leggen dan beloning in geld. Gebruik prestatiebeloning niet als belangrijkste stimulans, maar als dat waar het voor bedoeld is: een extraatje.

Talentmanagement vergt het nodige van uw communicatieve talent en dat betekent niet alleen praten, maar vooral ook luisteren!