Wat doet een jobcoach?

Een jobcoach begeleidt cliënten met het vinden van nieuw werk en ondersteunt met het uitvoeren van werktaken. Cliënten én werkgevers kunnen veel baat hebben bij het inschakelen van een jobcoach. In dit artikel lees je wat een jobcoach precies doet, wanneer mensen naar een jobcoach gaan, wat het verschil is met loopbaancoaching en hoe je jobcoach wordt.

Wat doet een jobcoach?

Een jobcoach helpt mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt en/of een arbeidsbeperking hebben met het vinden, uitvoeren en behouden van een baan.

Denk hierbij aan bijvoorbeeld langdurig zieke mensen en mensen met een visuele beperking, psychische klachten, autisme, niet-aangeboren hersenletsel of een burn-out. Ook mensen met een strafblad of mensen met een niet-Nederlandse achtergrond behoren tot de doelgroep.

Het takenpakket van de jobcoach breidt zich steeds verder uit. Hij verkent talenten en mogelijkheden van de cliënt en helpt met het ontwikkelen van kennis en vaardigheden. Ook houdt hij contact met de sociale omgeving en andere hulpverleners van de cliënt, en helpt hij met het uitvoeren van diens werktaken.

Het werk van de jobcoach zit erop wanneer de begeleiding zover gevorderd is dat de werkgever van de cliënt het over kan nemen.

Hoe verloopt een jobcoachtraject?

In grote lijnen verloopt een traject bij een jobcoach als volgt:

  1. Aanmelding: de eerste stap ligt bij de cliënt. Hij dient zichzelf aan te melden.
  2. Kennismaking: de cliënt en de jobcoach ontmoeten elkaar en zoeken uit of jobcoaching het geschikte middel is voor het doel van de cliënt.
  3. Onderzoek: ze kijken samen naar kwaliteiten, mogelijkheden en wensen van de cliënt.
  4. Plan maken: in het plan staat precies beschreven wat het uiteindelijke doel is en hoe de cliënt er samen met de jobcoach naartoe werkt.
  5. Uitvoering: de cliënt gaat aan de slag met de actiepunten, ondersteund door de jobcoach.
  6. Start nieuwe baan: wanneer de cliënt een baan heeft gaat hij aan het werk en kijkt hij samen met de jobcoach of en waar er nog steun nodig is.
  7. Beëindiging traject: de begeleiding stopt. Indien nodig neemt de werkgever van de cliënt het over.

Wat is het verschil tussen een jobcoach en een loopbaancoach?

Het beroep jobcoach heeft veel raakvlakken met het beroep loopbaancoach. Er zitten echter ook veel verschillen tussen:

Doelgroep en werkzaamheden

Een jobcoach helpt mensen met een arbeidsbeperking en/of afstand tot de arbeidsmarkt met het vinden en behouden van werk en ondersteunt bij de uitvoering ervan.

Een loopbaancoach werkt doorgaans met mensen die geen speciale omstandigheden hebben, en met andere vraagstukken zitten: welke richting wil ik inslaan met mijn carrière, wat is een mooie vervolgstap, van welk werk krijg ik energie?

Contact met werkgever(s)

Een jobcoach heeft meer contact met werkgevers dan een loopbaancoach. Hij zoekt naar passende werkplekken, onderhandelt over arbeidsvoorwaarden en licht nieuwe collega’s en leidinggevenden in over het functioneren van de nieuwe medewerker.

Een loopbaancoach heeft een meer onafhankelijke rol. De cliënt legt zelf contact met potentiële nieuwe werkgevers en maakt zelf de afspraken. De loopbaancoach ondersteunt hem daarbij.

Jobcoach worden

Hoe word je jobcoach?

Het volgen van een relevante opleiding is een goede opstap om jobcoach te worden. Je kunt denken aan een hbo-opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Human Resource Management of Sociaal Pedagogische Hulpverlening. Ook zijn er kortere opleidingen die speciaal opleiden tot jobcoach, met minimaal niveau mbo-4 als toelatingseis.

Om de kwaliteit van je werkzaamheden als jobcoach te verzekeren is het belangrijk om je als jobcoach te laten certificeren, bij bijvoorbeeld de Noloc.

Competenties jobcoach

Als jobcoach moet je over verschillende competenties beschikken om je werk goed te kunnen uitvoeren.

  1. Communicatie: je werk bestaat uit contact hebben. Met je cliënten, hun (sociale) omgeving, andere hulpverleners en de potentiële werkgevers. Goede communicatie is hierbij essentieel. Je kunt goed luisteren, doorvragen en helder kunnen communiceren, afgestemd op het niveau van je gesprekspartner.
  2. Coaching: motiveren, inspireren en mensen in zichzelf laten geloven zijn dagelijkse bezigheden voor een jobcoach.
  3. Organiseren: methodisch en gestructureerd te werk gaan, planningen opstellen en afspraken met verschillende partijen maken.

Meer coaching

Wil je meer lezen over andere vormen van coaching? Bekijk onze Coaching Campus.