Het waarom van opleiden en ontwikkelen in een snel veranderende tijd

In snel veranderende tijden is het belangrijk om aan de kennisborging binnen je organisatie te werken. Overweeg als houvast de volgende vijf niveaus waarop de noodzaak van het opleiden en ontwikkelen van je personeel naar voren komt:

Het primaire proces

Procesoptimalisaties hebben soms als gevolg dat iemands takenpakket verandert. Wanneer dit gebeurt is het belangrijk te overwegen wat dit doet met de zingeving en trots van de werknemer. Wat is de balans tussen het contract dat hem vanuit de werkgever oplegt bepaalde activiteiten uit te voeren en zijn of haar persoonlijke motivatie, beweegredenen en waarden?

Bedenk dat medewerkers door veranderende takenpakketten angst kunnen ervaren om ‘overbodig te worden’ of dat werkplezier wegvalt. Door aandacht te besteden aan opleiden en ontwikkelen help je medewerkers in veranderende tijden blijvend te excelleren en vol energie mee te kunnen in een veranderende omgeving.

Besturing en Informatie

Als in het primaire proces duidelijk is wie wat gaat doen, kun je bepalen welke besturingsstructuur je moet hanteren. Moet de besturing veranderen nu ook takenpakketten zijn gewijzigd? Waar moet een bedrijf nu precies naar kijken en wat moet er worden gemeten? Welke informatie is nodig? Beschikt het management over de juiste kennis en kunde, of is ook voor hen een opleiding noodzakelijk?

Automatisering

Veranderende tijden vragen om een andere automatiseringsbehoefte. Het is aan de IT-ers om de veranderende behoefte aan automatisering te vertalen naar wijzigingen in systemen. Belangrijk is daarbij om te denken aan de overdracht naar de gebruiker. Vaak geldt: hoe geavanceerder de oplossing, hoe lastiger om het aan de gebruiker uit te leggen.

Bedenk dus welke trainingen nodig zijn voor iedereen om optimaal met de benodigde systemen te werken.

Organisatie

Hoe kan het dat bedrijven die de beste specialisten in huis hebben, die geleid worden door de beste managers, vaak toch niet het primaire proces op orde krijgen? Dit is te herleiden tot het ontbreken van samenwerking tussen afdelingen en tot het gebrek aan kennisdeling en begripsvorming in elkaars werkzaamheden. Investeer indien nodig in team- en organisatieontwikkeling over afdelingen heen. Opleiden gaat breder dan specialiseren!

Overweeg jij al deze niveaus tijdens organisatieveranderingen?