Vijf tips voor het managen van kunstprojecten

Projecten leiden in de kunstsector – is dat eigenlijk wel mogelijk? Je wilt en kunt een kunstenaar niet inperken, maar wilt wel afspraken maken over tijd, geld en kwaliteit. Je wilt een tastbaar eindresultaat afspreken, maar hebt te maken met een inventieve geest die een goed idee onmiddellijk aan de kant zet als zich een beter idee aandient. Vijf tips om orde in de creatieve chaos te scheppen.

1.  Kunst is een groepsproduct

We zijn opgevoed met het beeld van de  kunstenaar als eenzaam genie, werkend in een geheimzinnig atelier waar het productieproces van zijn kunst zich aan de waarneming onttrekt. Dat is vandaag de dag geen uitgangspunt meer: kunst is een groepsproduct. Dus selecteer je je kunstenaar op de kwaliteit van zijn werk, maar ook op zijn – bewezen – vermogen om samen te werken en als lid van een team te functioneren. Jij stelt het team samen en maakt duidelijke afspraken over wie verantwoordelijk is voor wat.

2. Inspiratie is goed, ervaring is beter

Je kiest voor kunst die vernieuwend is en aanspreekt. Maar verzeker je ervan dat de kunstenaar ervaring heeft met het maken van werk van de voorgestelde omvang, en volledig bekend is met de te gebruiken technieken. Vraagtekens nu zijn pijnpunten later. Laat constructies doorrekenen, stel vragen over kwetsbaarheid en levensduur van materialen. Vraag eventueel een second opinion en begroot voor onderhoud en vervanging.

3. Het werk moet lijken

Je opdrachtgever kiest – met wat hulp van jouw kant – voor een werk op basis van tekeningen, maquettes of andere representaties. Jij contracteert de kunstenaar om dát werk te gaan maken. En dát is dus het werk dat je gaat krijgen! Spreek af dat je elke dag een foto gemaild krijgt vanuit de werkplaats. Zo krijg je zicht op de voortgang, en  spot je het meteen als het ik-heb-een-beter-idee syndroom de kop opsteekt. Houd bij het inschatten van tijd en geld voor je project een ruime veiligheidsmarge aan.

4. Verdubbel de inspanning

Houd bij het inschatten van tijd en geld voor je project een ruime veiligheidsmarge aan. Je kunt de eerste inschatting van de kunstenaar rustig verdubbelen. En dan is het nog niet gezegd dat de koffers niet voortijdig leeg zullen raken….. Dwing af dat er met vaste regelmaat wordt overlegd over de voortgang en stel een rapportageset samen. Zo kun je ook je opdrachtgever regelmatig op de hoogte houden.

5. De klant staat aan de kant

Aan het begin van het project investeer je in de relatie met je opdrachtgever. Maak duidelijke afspraken over wat er verwacht wordt, welk budget je toegewezen krijgt, wanneer het werk zal worden opgeleverd en op welke locatie het zal worden geplaatst. Daarna gaat de klant ‘aan de kant’: niet letterlijk natuurlijk, maar er moet vertrouwen zijn in jou en je team. Zodat de klant niet de behoefte voelt om steeds over jouw schouder mee te kijken.

Everdien Breken

Everdien is trainer bij ICM en verzorgt onder andere de volgende opleidingen: