Vijf tips om als personeelsmanager waarde toe te voegen

Jij als personeelsmanager en de omgeving waarin je werkt

Als personeelsmanager werk je in het hart van de organisatie. Je hebt dan ook voortdurend met (soms ingrijpende) veranderingen te maken. Niet alleen met steeds wijzigende regels op het gebied van bijvoorbeeld arbeidsrecht, maar ook met de manier waarop het werk in de organisatie wordt geregeld. Ongeacht in wat voor soort organisatie je werkt, je zult bijna altijd te maken hebben met ontwikkelingen op IT-gebied.

Wat betekent dit voor jouw rol als personeelsmanager?

Als personeelsmanager heb je te maken met nogal wat werkgebieden. Naast de administratieve taken die je uitvoert, gaat het bijvoorbeeld om adviserende taken op het gebied van:

  1. Het organiseren van werk: functiebeschrijvingen;
  2. Het belonen van werk: functiewaardering;
  3. Het sturen op resultaten: beoordelingsgesprekken met personeel
  4. Het zorgen voor een verantwoorde werkomgeving: ARBO-beleid.

Zoals je ziet: een breed werkterrein. Je volstaat hierbij niet met een “ivoren toren benadering”, maar zult zelf actief mensen in de organisatie op moeten zoeken. Dit, omdat jij uiteindelijk waarde wilt toevoegen aan jouw organisatie.

Vijf tips om als personeelsmanager waarde toe te voegen

Om je op weg te helpen om handen en voeten te geven aan jouw meerwaarde voor jouw organisatie volgen hier een aantal tips:

1. Vergeet nooit het belang van communicatie

Het doel van communiceren is om een boodschap te verzenden met zo min mogelijk ruis op de lijn. Wees daarom als personeelsmanager steeds bereikbaar en aanspreekbaar voor mensen in jouw organisatie.

2. Zorg ervoor dat je de juiste taal spreekt

Een voorbeeld: Een personeelsmanager verstaat onder een functie: dat wat een medewerker doet om uiteindelijk bij te dragen aan het resultaat van een organisatie. Een IT’er verstaat waarschijnlijk onder hetzelfde begrip: een groep van medewerkers en de middelen die zij gebruiken om een of meer processen of activiteiten uit te voeren. Kun je je voorstellen wat er gebeurt als de een het over een groep heeft en de ander over individuele medewerker? Ook hiervoor geldt: durf te communiceren.

3. Kies waar mogelijk voor industriestandaarden

Binnen IT is een industriestandaard beschikbaar voor de manier waarop IT Services geleverd en gemanaged worden: ITIL: (“Information Technology Infrastructure Library”). Ook binnen personeelsmanagement zijn voorbeelden van dergelijke standaarden beschikbaar. Een aantal voorbeelden daarvan zijn het Harvard-model en het Michigan-model, beiden met een verschillend vertrekpunt over het organiseren van personeelsmanagement in organisaties. Het werken met industriestandaarden helpt bij het duidelijk communiceren tussen de verschillende disciplines en maakt dit ook minder afhankelijk van individuen.

4. Blijf aandacht houden voor de basis van je personeelsmanagement

Hoe goed bedoeld en hoe goed jouw adviezen als personeelsmanager ook zijn, als de basisactiviteiten in het nauw komen loop je de kans om de boot te missen. Een voorbeeld: een prima advies over hybride werken, maar de salarissen worden een week te laat uitbetaald. Hierbij geldt: succes komt te voet maar gaat te paard.

5. Durf te leren van anderen

Een goede adviseur is in staat om zijn of haar mening over een vakgebied of benadering goed over het voetlicht te brengen (= te communiceren), maar is ook in staat om intelligent te luisteren (= ook communiceren).Niet alleen binnen personeelsmanagement in IT wordt met goede standaarden gewerkt. Ook binnen andere organisatieonderdelen (zoals bijvoorbeeld marketing en financiën) zijn dergelijke modellen beschikbaar.

Leer van anderen en kies voor echte groei, immers: “Learning is a source of happiness” (Leonardo Da Vinci).

Sjaak Luijendijk
Voormalig Trainer bij ICM