Hoe bepaal je de Return on Investment (ROI) van een opleiding?

Wil jij leren hoe je de toegevoegde waarde van een opleiding aantoont? Lees dan verder. In dit artikel lees je wat we bedoelen met het financiële rendement (ook wel de Return on Investment of kortweg ROI) van een opleiding en hoe je deze berekent.

De Return on Investment van een opleiding berekenen

De ROI van een opleiding of leerprogramma is meetbaar met een formule.

Als je het rendement van een investering wilt berekenen, vergelijk je de kosten met de opbrengsten. Als de opbrengsten groter zijn dan de kosten heb je een positief rendement, dus een Return of Investment. Je hebt je investering terugverdiend.

De formule voor de ROI van een opleiding ziet er als volgt uit:

De kosten en opbrengsten van een opleiding berekenen

Maar hoe kom je achter de kosten en opbrengsten van de opleiding?

De kosten

De kosten van een opleiding bereken je door de opleidingskosten van elke deelnemer bij de afwezigheidskosten op te tellen. Afwezigheidskosten zijn de salariskosten gedurende de tijd dat de deelnemer vanwege de opleiding afwezig was. Als er nog andere kosten zijn, bijvoorbeeld voor overnachting, lesmateriaal of reis neem je die uiteraard ook mee.

De opbrengsten

De opbrengsten van een opleiding zijn lastiger te bepalen. Het gaat immers om een dienstverlening, niet om een product.

Hoe het werkt: je laat elke deelnemer reflecteren op alle waardecreërende processen waaraan hij deelneemt sinds de opleiding.

Hij berekent als het ware zijn persoonlijke ROI. Dit doet hij door drie zaken met elkaar te vermenigvuldigen: BC.

A
Hoeveel heeft de medewerker bijgedragen aan de omzet, vóór en ná de opleiding? Bereken het verschil over een bepaalde periode (bijvoorbeeld maandelijks) hiertussen en vul dit bedrag in bij A.

Bijvoorbeeld: de opbrengst van verkochte kledingstukken in een winkel was 50.000 euro vóór de opleiding Klantgerichtheid, en daarna 60.000 euro. Bij A vul je 10.000 euro in.

B
De vraag is nu: welk percentage van de stijging komt door wat de deelnemer heeft geleerd tijdens de opleiding? B is dus een percentage, waarbij 0% betekent dat de opleiding geen enkele bijdrage heeft geleverd en 100% dat de toename in opbrengst volledig aan de opleiding toe te schrijven is.

In het voorbeeld blijkt dat de helft van de klanten de kleding kocht vanwege een kortingsactie. De andere helft voelde zich goed geadviseerd en kocht daarom de kleding. Je kunt dus zeggen dat van de 10.000 euro opbrengst de helft toe te schrijven is aan de opleiding Klantgerichtheid. Bij B vul je 50% in.

C
C staat voor jouw vertrouwen. Je geeft een percentage als schatting voor het vertrouwen dat je hebt in het oordeel van de medewerker bij A en B. 0% is geen vertrouwen en 100% is volledig vertrouwen.

In het voorbeeld heeft de manager 80% vertrouwen in het oordeel van de medewerker. Bij C vult hij 80% in.

Bereken vervolgens de formule BC.

Bereken de uiteindelijke ROI van de opleiding

Door alle kosten van de opleiding en alle geschatte opbrengsten van elke deelnemer bij elkaar op te tellen, kun je nu de formule van ROI van de gehele opleiding invullen en uitrekenen.

Stel dat er een ROI van 70% uitkomt. In dat geval krijgt de opdrachtgever €1,70 terug voor elke euro die hij in de opleiding heeft geïnvesteerd.

Tips om de ROI van opleidingen te berekenen

  1. Houd er rekening mee dat deelnemers vlak na een opleiding vaak extra enthousiast zijn en daardoor het effect ervan te positief inschatten. Corrigeer daarvoor. Dit kun je doen door de ROI enige tijd na de opleiding opnieuw te berekenen. Dit geeft betrouwbaardere resultaten.
  2. Denk niet alleen aan de kwaliteit van een traject, maar vooral aan de impact. Daar gaat het uiteindelijk immers om.
  3. Communiceer ook het verhaal achter de cijfers. Als je het trainingsprogramma bespreekt met de betrokkenen, vertel dan duidelijk welke doelstelling je voor ogen had, welke hindernissen je bent tegengekomen en hoe je hiermee bent omgegaan. Zo creëer je meer inzicht in de waarde van het leerprogramma.

Wil jij je verder ontwikkelen op het gebied van Learning & Development? Bekijk dan hier onze L&D opleidingen en trainingen.

Interessant voor jou?

Ben jij benieuwd hoe je ervoor zorgt dat leren echt goed landt op de werkvloer en leidt tot de gewenste gedragsverandering? Wil je weten hoe je doelbewust interventies inzet die leiden tot échte prestatieverbetering? Neem dan deel aan onze kennissessie “Impactvolle leertrajecten creëren” op donderdag 8 december 2022.

Lees meer