Ontdek je persoonlijkheid met behulp van het Big-Five model

Misschien waardeer je sommige eigenschappen van jezelf minder en zou je die willen veranderen. Maar kan dat eigenlijk wel? Als je je eigen gedrag of dat van je partner of collega wilt begrijpen, helpt het enorm om inzicht te krijgen in iemands (of je eigen) persoonlijkheid. Het bekendste model binnen de psychologie om hier inzicht in te verkrijgen is het Big Five model. In dit artikel lichten we de theorie van dit model toe en kom je meer te weten over jouw persoonlijkheid! 

De Big Five

Het Big Five model wordt beschouwd als het belangrijkste persoonlijkheidsmodel. Psychologen gebruiken het om persoonlijkheidskenmerken vast te stellen en te classificeren. Daarnaast wordt de Big Five ingezet voor andere doeleinden zoals een studiekeuze of personeelsselectie. Het Big Five model is ook de basis voor veel andere persoonlijkheidsmodellen, zoals het DISC-model.

Zoals de naam al doet vermoeden bestaat de Big Five uit vijf dimensies. Deze dimensies zijn de hoofdcategorieën waarmee je persoonlijkheden kunt omschrijven. Voor iedere categorie geldt dat je niet het één of het ander hoeft te zijn, je kunt ook tussen twee dimensies invallen. De vijf dimensies lichten we hieronder toe:

1. Extraversie

Extraversie betreft de mate waarin iemand behoefte heeft aan contact met anderen en zich op zijn of haar gemak voelt in gezelschap. Extraverte mensen krijgen energie van contact met anderen, zijn sociaal en assertief. Introverte mensen zijn eerder gereserveerd, verlegen en minder spraakzaam. Ze werken het liefst alleen of in een rustige omgeving. Contact met anderen vermijden ze niet, maar het kost ze wel energie. Opladen doen ze alleen.

2. Vriendelijkheid of Altruïsme

Iemands score hierop heeft te maken met zijn neiging om zich aan te passen aan anderen. In hoeverre gaat iemand van nature meer uit van zijn of haar eigen belang? Of heeft iemand juist meer oog voor het belang van een ander? Gedraagt iemand zich meestal meegaand, tolerant en hulpvaardig? Of juist wat kil, afstandelijk en weinig medewerkend?

3. Zorgvuldigheid of Ordelijkheid

Dit gaat over hoe betrouwbaar en gestructureerd iemand is. Mensen die hoog scoren zijn ordelijk, plichtsgetrouw en verantwoordelijk. Een lage score geeft juist aan dat iemand snel is afgeleid en onbetrouwbaar en ongeordend kan zijn.

4. Emotionele stabiliteit

Aan de ene kant van deze dimensie staan emotionele stabiele mensen die tevreden zijn met zichzelf en makkelijk ontspannen. De andere kant van deze dimensie wordt ook wel neuroticisme genoemd. Neurotische mensen maken zich veel zorgen, zijn snel onzeker en nerveus. Mensen die hoog scoren op emotionele stabiliteit zijn in het algemeen tevredener met hun leven, hun werk en ze zijn minder gevoelig voor stress. Een lage score op emotionele score op emotionele stabiliteit is niet zo handig in een zeer stressvolle baan.

5. Openheid voor nieuwe ervaringen

Dit meet in welke mate iemand open staat voor nieuwe ervaringen en in hoeverre diegene hiernaar op zoek gaat. Mensen die hier hoog op scoren zijn creatief, nieuwsgierig en fantasievol. Dit zie je bijvoorbeeld terug in kunst en de wetenschap. Deze mensen kunnen ook makkelijker omgaan met veranderingen. Mensen die laag scoren, zijn wat meer ‘down to earth’ en houden zich liever bezig met de feiten van het hier en nu.

Ligt je persoonlijkheid vast?

Je persoonlijkheid is stabiel. Het verandert niet zomaar! Stel, je bent iemand die vaak klusjes als eerst aanneemt, in de trein opstaat voor anderen en hulp biedt aan de buurvrouw. Je zou jou dan kunnen omschrijven als behulpzaam, vriendelijk en lief. Dit zijn kenmerken van jouw persoonlijkheid. Over 10 jaar ben jij waarschijnlijk nog steeds vriendelijk en lief, maar sta je misschien niet meer op voor anderen in de trein. Je gedrag verandert daarmee wel, maar je persoonlijkheid niet. Je persoonlijkheid neem je overal mee naar toe, je uit het misschien op andere manieren!

Leer jouw persoonlijkheid kennen

Ben je nu benieuwd geworden hoe jouw persoonlijkheid is en wat jouw uniek maakt? Deze test laat je zien hoe je scoort op alle Big Five persoonlijkheidskenmerken!