Nederlands leren: 5 tips voor je buitenlandse collega’s en 5 tips voor jou

Ik vertel het in het Nederlands, maar voor de zekerheid vertel ik het dan ook nog een keer in het Engels. Om er zeker van te zijn dat iedereen me begrepen heeft’ of ‘We beginnen de vergadering in het Nederlands, maar schakelen voor Jonathan dan toch snel over in het Engels.’

Uitspraken die ik vaak hoor bij bedrijven met medewerkers die het Nederlands niet als moedertaal hebben. Soms zijn dat beginnende taalleerders, maar vaak spreken deze medewerkers al redelijk goed Nederlands. Toch blijven veel anderstaligen onzeker over hun Nederlands.

Om zekerder te worden, kan je natuurlijk taallessen volgen waarin je meer informatie krijgt over grammatica en oefent met vocabulaire. Maar het echte verwerven van de taal, het gevoel voor de taal ontwikkelen en je thuis gaan voelen in een taal, leer je pas door die taal heel veel te gebruiken. En daar heb je een gesprekspartner voor nodig. Dus voor iedereen die gesprekspartner wil zijn voor iemand die Nederlands leert, hier 5 praktische tips. En ook 5 praktische tips voor iedereen die Nederlands leert of het beter wil leren.

5 tips voor jou:

  1. Nederlanders spreken vaak snel en slikken veel woorden (half) in. Dat maakt het moeilijk voor een buitenlandse gesprekspartner om te begrijpen wat je nou precies zegt. Spreek daarom langzaam en rustig (stem dit wel af, zodra je gesprekspartner zijn ogen ten hemel slaat en gaat zuchten, spreek je t e l a n g z a a m)
  2. Je weet nooit welke woorden een ander kent. Herformuleer daarom of gebruik synoniemen (bijvoorbeeld huiswoning). De kans is groter dat je buitenlandse collega je boodschap begrijpt. Bovendien help je hem om zijn vocabulaire uit te breiden.
  3. Overdrijf niet, veel bedrijven hanteren ook in het Nederlands veel Engelse termen. Dus blijf gewoon meeting gebruiken en schakel niet over op vergadering of bijeenkomst.
  4. Geef in je rol als luisteraar aan als je de ander niet begrijpt. Vraag om herhaling, zeg dat iets niet duidelijk is en vraag wat de ander bedoelt.
  5. Soms raken mensen gefrustreerd als je ze steeds verbetert, anderen vinden het juist prettig als je ze corrigeert. Stem dit af met je collega

5 tips voor iedereen die Nederlands leert:

  1. Maak bij een vergadering twee kolommen: in de ene kolom maak je je aantekeningen over de vergadering, in de andere kolom schrijf je onbekende woorden op. Dit zijn belangrijke woorden want ze worden tijdens de vergadering gebruikt! Zoek de betekenis op of vraag uitleg en probeer deze woorden ook te gaan gebruiken.
  2. Geef aan dat je een overleg / vergadering / gesprek graag in het Nederlands wilt doen omdat je dat nodig hebt om de taal goed te leren.
  3. Niemand kijkt er gek van op dat jij als buitenlander de betekenis van een woord niet kent. Voel je dus vrij om te vragen!
  4. In het Nederlands komen veel kleine woordjes voor zoals er, het, hem, ze etc. Schrijf zinnen die je veel gebruikt uit zodat je weet dat je alle woorden gebruikt en op de goede plek hebt staan. Maak een lijst van die zinnen en leg die lijst naast de telefoon of in je aantekeningenblok bij een vergadering.
  5. Nederlands zit vol met uitdrukkingen en gezegdes. Kies er elke maand een en gebruik die in het gesprek als je denkt dat het passend is.

Marion Siemonsma
Trainer Professioneel Nederlands voor anderstaligen