Moet ik deze opdracht aannemen? Drie voorwaarden voor een succesvolle Mediation

Als je als mediator wordt benaderd voor een opdracht, moet je met een aantal zaken rekening houden. In dit artikel geef ik je drie vragen die je jezelf kunt stellen voordat je als mediator aan een opdracht begint.

1. Is het conflict geschikt voor mediation?

Een conflict kan zover zijn geëscaleerd dat de partijen niet meer ‘mediabel’ zijn. Als er niet meer gecommuniceerd wordt en de motivatie om eruit te komen ontbreekt is het conflict ongeschikt voor mediation. Een voorwaarde is dus dat de wil en de behoefte om er samen uit te komen nog aanwezig is.

2. Ben ik de juiste mediator voor dit conflict?

Je moet als mediator kunnen inleven in het conflict, de deelnemers en hun culturele achtergrond. Daarnaast moet je je als mediator afvragen of je in dit conflict onafhankelijk kunt zijn. Als je als mediator bijvoorbeeld werkzaam bent bij dezelfde werkgever als de mensen die je begeleidt, en hierdoor belangenverstrengeling kan ontstaan, is het aannemen van de opdracht niet zo’n goed idee.

Daarnaast moet je je afvragen of het conflict zich in jouw ervaringsveld bevindt en het past bij jouw competenties. Wanneer je expertise mist doe je er goed aan te klankborden bij een collega-mediator of kun je kijken of je de mediation kunt overdragen aan iemand anders.

3. Zijn de juiste partijen betrokken bij de mediation?

Het is belangrijk om er zeker van te zijn dat de deelnemers de juridische bevoegdheid hebben om als partij deel te nemen. Spreken ze namens een achterban? Dan moeten ze daartoe gerechtigd zijn. Denk aan een broer die gerechtigd is om namens alle broers en zussen te spreken en afspraken te maken.

Daarnaast moeten de deelnemende partijen daadwerkelijk in staat zijn om aan het mediationproces deel te nemen. Iemand die zich sterk geïntimideerd voelt door huiselijk geweld kan misschien onvoldoende zelfstandig deelnemen aan het proces. Er kan dan bijvoorbeeld een adviseur aanschuiven. Het is belangrijk dat deelnemende partijen een zekere machtsgelijkheid ervaren, zodat keuzes in vrijheid gemaakt worden en alle informatie op tafel kan worden gelegd.

Ton Boeijen
MfN registermediator