Meer bereiken met betere non-verbale communicatie

In ons contact met anderen is het haast onmogelijk om niet te communiceren. Lichaamstaal gebruiken we altijd. Bewust en onbewust. Iemand aankijken betekent bijvoorbeeld iets heel anders dan iemand niet aankijken. Hoe je bij iemand overkomt, wordt voor 93% door je lichaamstaal en stemgebruik bepaald. Het is daarom belangrijk dat je leert om deze non-verbale communicatie te sturen.

Non-verbale communicatie is betrouwbaar

Als iemand met zijn lichaamstaal zijn woorden tegenspreekt, dan is dit vrijwel direct zichtbaar. Lichaamstaal verraadt veel. Als iemand liegt, kunnen we door zijn gedrag het gevoel krijgen dat er iets niet klopt. We zijn geneigd om op dit gevoel af te gaan en de persoon niet te geloven. Non-verbale communicatie heeft dus een grotere betrouwbaarheidswaarde dan verbale communicatie.

Drie tactieken om je non-verbale communicatie te sturen

Bewust bezig zijn met je non-verbale communicatie werpt zijn vruchten af. Hieronder worden er drie tactieken uitgelegd die je in veelvoorkomende situaties op je werk kunt toepassen. Veel succes!

1. Interesse tonen

Interesse tonen zorgt ervoor dat de ander zich gehoord voelt. Interesse tonen doe je verbaal, maar ook non-verbaal:

 • Neem een actieve houding aan, zit niet onderuitgezakt of achterover geleund.
 • Luister actief. Dit houdt het volgende in (denk hierbij aan het ezelsbruggetje ‘LSD’):
  • Luisteren
  • Samenvatten
  • Doorvragen
 • Wees geduldig en niet kortaf.
 • Doe geen andere dingen (op je computerscherm kijken, opstaan om koffie te gaan halen).

2. Conflicten beheersen

Duidelijkheid is van belang om een conflict niet te laten escaleren. Helder communiceren zorgt voor die duidelijkheid. Dat zit enerzijds in de boodschap die je overbrengt, anderzijds in hoe je overkomt. Let op het volgende:

 • Sta rechtop en stevig op twee voeten. Vermijd teveel beweging.
 • Houd oogcontact. Overigens is het zo dat sprekende mensen minder lang oogcontact houden dan luisterende mensen. Sprekers moeten soms naar woorden zoeken en kunnen bij het nadenken ergens anders heen kijken.
 • Praat duidelijk, maar zonder stemverheffing.
 • Zend geen dubbele boodschap uit: liever niet glimlachen dan ‘gemaakt’ glimlachen.

3. Samenwerking bevorderen

Via non-verbale communicatie kun je jouw samenwerking met anderen verbeteren:

 • Zorg voor ‘spiegelen’: mensen die qua gedachten op elkaar zijn afgestemd nemen in veel gevallen automatisch elkaars houding en manier van doen over. Als je de houding, gebaren, spreeksnelheid en woordkeus van je gesprekspartner ‘spiegelt’, kun je daarmee betere afstemming bereiken. Het overnemen van elkaars houding en gedrag is iets dat normaal onwillekeurig en spontaan plaatsvindt als mensen een goede verstandhouding hebben. Degene met wie je samenwerkt, zal dan meestal ook niet merken wanneer dit bewust toepast. Wel zal hij/zij zich hierdoor beter bij jou op zijn/haar gemak voelen!
 • Knik regelmatig instemmend bij samenwerkingen, dit bevordert de positieve sfeer.
 • Herken signalen die een ‘afwijzing’ betekenen in een samenwerking, denk aan verveelde of boze gezichtsuitdrukkingen, zuchten of armen die stevig over elkaar tegen de borst worden aangedrukt. Maak dit bespreekbaar door te communiceren over de non-verbale communicatie die je waarneemt: “Door je gezichtsuitdrukking had ik het idee dat je verbaasd was toen ik vertelde dat… Was dat zo?”

Oefenen met non-verbaal communiceren

Non-verbale communicatie is geen onderwerp waarbij je het alleen met theorie af kunt. Het is belangrijk om met deze kennis iets in de praktijk te doen. Iedereen maakt namelijk gebruik van lichaamstaal en je kunt dan ook veel leren door lichaamstaal bewust te observeren, zowel bij anderen als bij jezelf. Ook leer je lichaamstaal beter herkennen door er in een groep over te praten.