Wat we van Louis kunnen leren

Begin juni 2014 – Eigenwijs, eigenzinnig, eigen: kenmerken van Neerlands hoop in bange voetbaldagen die Oranje leidt tijdens het wereldkampioenschap in Brazilië. We staan nu aan de vooravond van het Oranje-avontuur. Hoe bereidde Louis van Gaal zijn team voor? En wat kan het bedrijfsleven daarvan leren?

Jong talent voorop

Louis van Gaal kiest voor jong talent. De nadruk ligt op de potentie van nieuwkomers op het internationale speelveld. Dit betekent dat Van Gaal veel tijd moest investeren om dit jonge talent tot bloei te laten komen. Hierbij hanteerde hij een strakke en gedisciplineerde lijn, waarbij hij heel duidelijk aangaf wat hij verwachtte. Hij legde daarbij zowel de nadruk op individuele- als op teamontwikkeling. En zijn aanpak wierp vruchten af, want we waren van de partij in Brazilië.

De principes van Louis van Gaal

Dat Van Gaal erg kritisch is, mag duidelijk zijn. Hij gaat erg ver om het maximale potentieel uit deze talenten te halen. Hierbij hanteert hij de simpele regel: wie het gewenste niveau niet haalt ligt eruit. Daarnaast heeft hij door de jaren heen een aantal principes ontwikkeld die volgens hem de sleutel tot succes vormen. De belangrijkste daarvan zijn:

 • teambuilding
 • discipline en vakinhoudelijke skills
 • een kritische blik en perfectionisme maken het verschil
 • het maken van de juiste strategische beslissingen
 • het stellen van doelen

Dit zijn stuk voor stuk principes die ook bijdragen aan een succesvolle onderneming. We nemen ze daarom kort door.

Teambuilding

“Niet de beste spelers winnen, maar het beste team wint.” Het team, dat zijn de elf spelers plus iedereen die een bijdrage levert aan het resultaat, tot en met de schoonmakers. Bij teambuilding is het belangrijk dat:

 • medewerkers open kunnen communiceren
 • medewerkers elkaar op een goede manier feedback kunnen geven
 • er een gemeenschappelijke missie is
 • collega’s elkaars kwaliteiten kennen
 • iedereen persoonlijke én gezamenlijke doelen stelt
 • je tijd vrijmaakt om de informele banden tussen de teamleden te versterken

Discipline en vakinhoudelijke skills

“Er zijn regels en die moeten altijd strikt worden nageleefd.” Daarvoor is discipline nodig. Het zorgt voor een geordende omgeving, motivatie en structuur. Verder hecht Van Gaal veel waarde aan het ontwikkelen van vakinhoudelijke skills. Een speler moet zich voortdurend blijven ontwikkelen om zo over voldoende technieken te beschikken en optimaal in vorm te zijn. Door een grote mate van discipline zorg je ervoor dat medewerkers efficiënt en doelgericht aan heel concrete leerdoelen kunnen werken. Bij het ontwikkelen van vakinhoudelijke skills is het belangrijk dat de activiteiten gemonitord, geanalyseerd en vastgelegd worden.

Kritische blik en perfectionisme maken het verschil

Van Gaal is een man die de lat graag hoog legt, voor iedereen. Scherp blijven dus! Op jezelf, en op anderen. Veel taken zijn zó routinematig, dat je zelf de verbeterpunten niet meer ziet. Ook binnen afdelingen op de werkvloer zouden leidinggevenden scherp en alert moeten omgaan met de voortdurende ontwikkeling van medewerkers. Het gaat hierbij niet om een tijdelijk proces, maar om een voortdurende cyclus van ontwikkeling.

Het maken van de juiste strategische beslissingen

“Ik ga er niet zomaar vanuit dat iemand die zich in het verleden heeft bewezen ook succesvol is in de toekomst.” Met deze opmerking zette Van Gaal het hele team op scherp, met name de oudere garde. Wanneer je een beslissing neemt, maak dan een analyse van de mogelijkheden. Het doel moet centraal staan en daaromheen kies je een strategie. Die moet het team zo efficiënt mogelijk naar het doel leiden. Stap niet af van de strategie. Een duidelijke koers blijven varen brengt namelijk rust in het team. Bovendien weten teamleden wat ze kunnen verwachten en kunnen ze hierop inspelen.

Het stellen van doelen

“Je focust beter als je een doel hebt.” Het winnen van een WK is Nederland nog nooit gelukt. Toch stelt Van Gaal het wereldkampioenschap als doel. Doelen moeten ambitieus zijn om echt goede prestaties neer te zetten. Maar stel net als Van Gaal ook tussentijdse doelen en persoonlijke doelen. Hierdoor weten je medewerkers wat er van hen verwacht wordt en kunnen ze zich beter focussen. Bovendien kun je aan de hand van een doel beter beoordelen hoe iemand heeft gepresteerd. Dat zet de deur open tot ontwikkeling.

Louis van Gaal heeft volgens velen een zakelijke inslag. Hij zou het óók gemaakt hebben in het bedrijfsleven. De meesten zullen het WK om sportieve redenen volgen. Maar als u ook eens met je ondernemersoog kijkt? Naar hoe Van Gaal coacht, stuurt en schakelt? Je zult het heus niet met al zijn beslissingen eens zijn. Maar ik garandeer je, zijn aanpak biedt handvatten voor betere resultaten.