Leiderschap – hoe word je vanaf vandaag een succesvol leider?

Na een uitgebreide karakterstudie van succesvolle leiders, beschrijft Stephen R. Covey 7 eigenschappen die succesvolle mensen gemeen hebben. Hieronder leggen wij je uit hoe je deze 7 eigenschappen direct in jouw praktijk kunt toepassen.

Eigenschap 1: Wees pro-actief

Ben je als mens reactief, dan laat je jouw leven vaak bepalen door je omgeving. Is het mooi weer dan voel je je goed; behandelt iedereen je goed, en voel je je ook goed! Jouw gevoelens worden als het ware bepaald door anderen waardoor je jezelf afhankelijk maakt. Wees proactief en laat je leiden door je eigen waarden. Weet waaraan je behoefte hebt en heb oog voor de realiteit. Succesvol zijn begint wanneer je accepteert dat je niet overal greep of invloed op hebt, en richt je tegelijkertijd op datgene waarop je wél invloed hebt.

Eigenschap 2: Begin met het einde voor ogen

Een goede manager hoeft niet per definitie een goede leider te zijn. Het eerste waar een leider naar kijkt is waar hij vanuit moet gaan, een manager denkt vooral in resultaten. In de dingen goed doen (resultaat) staat efficiëntie centraal – een focus van een manager. In de goede dingen doen (visie) staat effectiviteit centraal – een focus van een leider. Als bedrijf heb je méér aan zaken die wel effect hebben, dan efficiënte zaken die géén effect hebben. Het bedrijf heeft leiders nodig die inzien of het gehele bedrijf nog wel de juiste koers bevaart. Richt je daarom op het (eind)doel en visualiseer dit. Hoe beter je dit kunt, des te makkelijker je het (eind)doel zult bereiken.

Eigenschap 3: Belangrijke zaken eerst!

Maak een keuze in 1 van de 3 onderstaande reacties als er werk op je afkomt:

  • DOEN: Besluit om het werk zelf te doen wanneer het belangrijk is voor je einddoel.
  • DELEGEREN: Besluit om het werk over te dragen aan een ander als het niet belangrijk is, maar wel bijdraagt aan het einddoel. Richt je hier op het resultaat en niet op de methode. Hierdoor geef je de ander de kans om de aanpak zelf te bepalen – dat maakt de ander betrokken en tevens verantwoordelijk voor de resultaten.
  • DUMPEN: Als het werk niet bijdraagt aan het einddoel, zeg dan duidelijk ‘nee’.

Eigenschap 4: Denk in termen van ‘win-win’

De kwaliteit van datgene dat je geeft, bepaalt de kwaliteit van datgene dat je zult ontvangen. Ga uit van overvloed, dat er genoeg is voor iedereen. Win-Win denken en handelen vraagt om moed en overdenking, vertrouwen en oprechtheid.

Valkuilen die win-win situaties in de weg zitten:

  • Uit zijn op macht, aanzien en positie (je creëert een verliezer)
  • Te aardig gevonden willen worden (je creëert je eigen verlies)
  • Gevoelens van revanche, wraak etc. (je creëert alleen maar verliezers)

Eigenschap 5: Probeer eerst te begrijpen, om vervolgens begrepen te worden

Stel je oordeel uit totdat je echt een goede diagnose hebt. Luisteren is de belangrijkste kwaliteit binnen communicatie. Luisteren is niet hetzelfde als horen. Als je luistert, leer je iets. Luister om de ander echt te willen begrijpen. Voorkom dat je alleen luistert om een antwoord te kunnen geven of om ondertussen je antwoord voor te bereiden. Leer vooral te luisteren met je ogen en je hart. Hiermee stel je jezelf open voor beïnvloeding door de ander. Om invloed uit te kunnen oefenen, moet u zelf beïnvloedbaar zijn. Hiermee creëer je goodwill en vergroot je jouw invloed.

Eigenschap 6: Werk synergetisch

De synergie in de natuur wordt omschreven met één woord: ecologie. Alles hangt namelijk met elkaar samen en kan niet of nauwelijks zonder elkaar overleven. Een leider durft het aan om niet te weten waar contact met anderen toe zal leiden. Hij/zij laat een gevoel toe van avontuur, onvoorspelbaarheid, opwinding én het heilige geloof dat het tóch iets oplevert. Wanneer je op die manier durft te werken, dan ben je in staat om onderlinge verschillen en visies, van mensen en collega’s om je heen, op juiste waarde te schatten. Het vergt echter moed en vertrouwen om de controle over te geven aan het creatieve proces en de wederzijdse afhankelijkheid daarin.

Eigenschap 7: Houd de zaag scherp

Pleeg onderhoud en voortdurende verbetering op het beste instrument dat je hebt: jezelf. Een succesvolle leider onderhoudt zijn vaardigheden op het gebied van zijn lichaam en zijn geestelijke, emotionele en sociale gesteldheid. Ontwikkel zo jouw zelfbewustzijn en creëer tegelijkertijd een zuiver geweten. De vorming van een zuiver geweten is voor iemand die echt proactief en effectief in het leven staat – net zo onmisbaar als de ontwikkeling van spierkracht voor een topatleet.