Krijg meer zelfvertrouwen en bereik wat je wilt

Geloof dat je het kan, en je kan het! Dat is de essentie van het ‘zie je wel kwadrant’. Dit kwadrant werkt op dezelfde manier als je denkt dat je iets niet kunt. Zo kan weinig zelfvertrouwen je behoorlijk in de weg staan. Ontdek nu hoe dit kwadrant werkt, doorloop vier stappen en krijg meer vertrouwen in je eigen kunnen.

Hoe doe je dat, zelfvertrouwen? Dat is een vraag die cursisten mij vaak stellen. Misschien is het wel een basale levensvraag, want ligt zelfvertrouwen niet ten grondslag aan succes en geluk? En andersom zorgt een gebrek aan zelfvertrouwen voor het onbereikbaar worden van gestelde doelen. Het willen vergroten van zelfvertrouwen is een vaak genoemde leerwens in mijn trainingen en coachgesprekken. Je kunt meer zelfvertrouwen gebruiken als je:

  • Vaak denkt dat je iets niet kunt of durft;
  • Vanwege een onzeker gevoel vaak stil bent;
  • Meestal op de achtergrond blijft;
  • Niet durft om een uitgesproken mening te hebben;
  • Makkelijk een mogelijk conflict uit de weg gaat in plaats van een probleem bespreekbaar te maken.

Zelfbeeld dat wordt bevestigd

Het woord zegt het eigenlijk al; vertrouwen in jezelf, ofwel het geloof in eigen kunnen. Hiermee ben je in staat om assertief te handelen, feedback te geven en voor jezelf op te komen. Zelfvertrouwen is ook het beeld dat je hebt over jezelf. En mensen met zelfvertrouwen hebben vaak een positief zelfbeeld. Ook wordt zelfvertrouwen soms gekoppeld aan het vertrouwen dat je ervaart van je omgeving. Wanneer mensen veel erkenning en waardering ontvangen, zal dit voor velen een positief effect hebben op hun zelfbeeld en dus hun zelfvertrouwen vergroten. En zo houden we dit beeld over onszelf ook in stand.

Eigenlijk is zelfvertrouwen dus een overtuiging over onszelf, die we steeds opnieuw bekrachtigen. Een idee dat we in gedachten geconstrueerd hebben op basis van eerdere ervaringen. Dus door gebeurtenissen uit het verleden is een overtuiging ontstaan over onszelf. Deze overtuiging wordt keer op keer bevestigd door wat we ervaren in het hier en nu. Zo ontstaat een overtuiging die krachtig is en waar de persoon zelf in ieder geval van overtuigd is dat het 100% waar is.

“Zie je, ik kan het niet”

En zo komen we bij het ‘zie je wel kwadrant’. Die werkt als volgt. Je hebt een bepaald idee over iets, bijvoorbeeld ’ik ben niet goed in discussiëren’. Door dit idee zal je geneigd zijn om niet al je energie in te zetten op discussies, want je denkt toch dat je het niet kan. En je gaat ook vast niet al je vaardigheden en talenten er voor inzetten, opnieuw omdat je denkt dat je het toch niet kan. Vervolgens zal het resultaat ook niet fantastisch zijn, logisch want je hebt er niet je best voor gedaan, en dus zeg je “zie je wel dat ik het niet kan”, want dat had je bij voorbaat al bedacht.

Een stevige portie zelfvertrouwen helpt je om assertiever te zijn, om voor jezelf op te komen en om jezelf goed genoeg te vinden.

En zo zien we dat overtuigingen sterk spul zijn. En dat geldt uiteraard ook voor een verzwakkende overtuigingen over jezelf. Daarmee hou je vaak zelf het gebrek aan zelfvertrouwen in stand. Maar andersom werkt dit ‘zie je wel kwadrant’ natuurlijk ook, en daar kan je goed gebruik van maken. Wanneer je positieve overtuigingen hebt over iets wat je doet, wordt het makkelijker om daar energie op te zetten, om je vaardigheden er voor te gebruiken en zal je ook een goed resultaat behalen. En dan zeg je “zie je wel dat ik het kan”, want je had al bedacht dat je het kon.

Meer zelfvertrouwen in vier stappen

Nu je weet hoe zelfvertrouwen werkt, kan je het gaan ontwikkelen. Het is uiteraard simpel gezegd en nog niet zo makkelijk gedaan. En dat klopt, want als het zo simpel is, dan had je  het natuurlijk allang anders gedaan. Toch is het goed te doen als je de volgende stappen afloopt.

Stap 1:  Zelfvertrouwen krijgen begint met bewustwording en acceptatie van het feit dat het gebrek aan zelfvertrouwen iets is wat jij zelf doet. Dat is zo aangezien jij de overtuigingen over jezelf steeds bevestigt met nieuwe gebeurtenissen die dit ‘bewijzen’. Zo hou je zelf de vicieuze cirkel in stand. Op het moment dat je dit erkent, kun je andere keuzes gaan maken.

Stap 2: Vraag jezelf af wanneer je bent begonnen met negatief over jezelf te denken. Vaak zit er een gebeurtenis aan vast die impact heeft gehad op je negatieve denkbeeld. Het is in ieder geval een gebeurtenis die destijds heel belangrijk voor je was. En op het moment dat je jezelf de vraag stelt of het nu nog nodig is om deze overtuiging over jezelf te blijven hanteren, dan komt mogelijk het antwoord dat het toen nodig was, maar nu niet meer. Leren, presteren en veranderen doen we alleen maar in het hier en nu. Dus als je nu anders wilt denken over jezelf, dan moet je er voor zorgen dat je de gebeurtenissen van toen anders aan jezelf gaat weergeven. Want we nemen selectief waar en maken in ons hoofd onze eigen verhalen over ons verleden. En we blijven dit vaak herhalen als een grammofoonplaat die in een groef blijft steken. Erken dat, en verander dat.

Stap 3: Vraag jezelf continu af: ‘Hoe weet ik nu nog 100% zeker dat het waar is wat ik nu beweer over mijzelf?’. Vaak is het antwoord op deze vraag dat je het niet 100% zeker weet. En dat is het moment dat je een andere keuze kunt maken over hoe je over jezelf denkt. Deze vraag helpt mij vaak met het om zeep helpen van mijn eigen negatieve overtuigingen.

Stap 4: Kijk ten slotte naar wat het je gaat opleveren wanneer je de gedachten over jezelf gaat veranderen. Hoe makkelijk zal jij je doelen gaan halen? Hoe gaat dit jou verder helpen om succesvol te zijn op je werk en om gelukkig te zijn? Herinner jezelf er aan wat je allemaal kunt bereiken wanneer je positief over jezelf denkt.

Een stevige portie zelfvertrouwen helpt je om assertiever te zijn, om voor jezelf op te komen en om jezelf goed genoeg te vinden. Kortom om gewoonweg tevreden en gelukkig te zijn. Hiermee wil ik laten zien dat we zijn wie we denken dat we zijn. Dus kies wat jij wilt denken over jezelf en bepaal zelf welke doelen je gaat bereiken.