Wil jij innoveren? Werk dan aan deze 5 vaardigheden

Innovatie staat hoog op de agenda bij veel organisaties omdat vernieuwing noodzakelijk is om als bedrijf te blijven bestaan. Ik geef je 5 vaardigheden die jij nodig hebt om innovatie en vernieuwing aan te jagen binnen jouw bedrijf.

De noodzaak voor vernieuwing neemt toe doordat de levensverwachting van organisaties steeds verder afneemt (van 61 jaar naar 18 jaar). Om te innoveren is het allereerst van belang om een mix te hebben van mensen die denken in problemen en denken in mogelijkheden. Is deze mix binnen jouw bedrijf of jouw team vertegenwoordigd? Dan kunnen jullie aan de slag met het ontwikkelen van 5 vaardigheden waarvan wetenschappelijk onderzoek zegt dat ze nodig zijn om te innoveren. Innovatieve bedrijven zoals Amazon, Dell en Salesforce werken al op deze manier.

De 5 kwaliteiten voor innovatie

 • Associëren
  Het leggen van verbanden tussen niet voor de hand liggende thema’s en vraagstukken.
 • Ondervragen
  Continu vragen stellen die gaan over het ‘waarom’ en de huidige situatie ter discussie stellen.
 • Observeren
  Situaties en mensen observeren om te achterhalen waar kansen voor vernieuwing liggen.
 • Experimenteren
  Experimenten (geestelijk en fysiek) aangaan om te leren wat wel en niet werkt;
 • Netwerken
  Netwerken met een diverse groep van mensen om tot radicaal andere inzichten te komen.

Meteen aan de slag?

De allereerste stap naar een innovatieve mindset binnen jouw team zet je door elkaar te bevragen over de status quo van jullie organisatie. Probeer daar iedere dag 15 – 30 minuten aan te besteden, bijvoorbeeld door tien vragen op te schrijven die deze status quo ter discussie stellen. Je zult zien dat je innovatiever wordt als je het vanzelfsprekende niet langer vanzelfsprekend vindt.

De 5 kwaliteiten voor innovatie worden in de deze video’s uitgebreider toegelicht.

Bekijk ook eens deze 10 tips om nieuwe ideeën op te doen uit het boek ‘Doe eens gek’ van Barry de Bruin.

Bekijk de driedaagse training Innovatiemanagement