Inkopers opgelet! Duurzaam werken doe je zo

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is niet langer alleen een tool om je marketingtechnisch duurzaam te profileren. Steeds meer bedrijven passen hun volledige werkwijze aan op de toenemende schaarste aan grondstoffen. En dat heeft dat ook gevolgen voor jou als inkoper. Strategisch handelen wordt nog belangrijker.

Gedwongen door wetgeving

Door een voorziene schaarste van mineralen en metalen worden bedrijven die werkzaam zijn in de chemie en in de productie van auto’s nu al gedwongen om op een duurzame manier te produceren. Grote landen zoals China investeren ook al in Afrikaanse landen om hun grondstofbehoefte veilig te stellen. Daarbij hebben we op dit moment ook te maken met een toenemende belasting van het milieu door grote afvalstromen. Het is te verwachten dat MVO binnenkort door de overheid wordt uitgewerkt in de wetgeving. In de toekomst:

  • Gelden er meer milieueisen bij de inkoop van producten of diensten,
  • Richten aanbestedingscontracten zich meer op hergebruik van grondstoffen en op sociale aspecten van de productie [onder uitklapdriehoekje: namelijk op hoe een product gefabriceerd wordt en hoe de kringloop van het product is geregeld]
  • Spelen toeleveranciers in op deze nieuwe eisen en maken zij het verschil met hun toegevoegde waarde.

Afval gebruiken voor iets nieuws

De vraag is hoe bedrijven zodanig kunnen produceren dat zij meehelpen aan een optimale kringloop waarin restmateriaal kan worden gebruikt voor een ander product. Momenteel zien we al ontwikkelingen bij de productie van vloerbedekking waarbij het bedrijf Interface het verbruik van nylon vermindert door andere vezels te gaan gebruiken. Oude tapijttegels worden door dit bedrijf gerecycled en er worden garens gebruikt van hernieuwbare bronnen. De afvalstromen worden verminderd door betere snijdtechnieken en visnetten worden opgevist om ook dat materiaal weer te hergebruiken.

Toekomst voor inkopers

Om aan de toekomstige MVO-eisen te kunnen voldoen zullen bedrijven hun proces van producten en diensten opnieuw moeten gaan inrichten. Enerzijds zullen bedrijven moeten inspelen op de duurzame eisen van de klant, anderzijds zal MVO in een breder kader moeten worden geplaatst dan dat nu het geval is. Deze MVO-strategie zal worden uitgewerkt in een duurzaam inkoopbeleid. Daarmee veranderen de volgende zaken voor inkopers.

  • Je gaat je meer richten op de samenwerking met toeleveranciers;
  • Er ontstaan meer strategische allianties waarbij bedrijven nog nauwer gaan samenwerken;
  • Als inkoper ga je dieper de keten in omdat deze langer en complexer wordt;
  • Het doen van de inkoop verandert van een bestelfunctie naar een steeds meer strategische functie binnen het bedrijf.

Bereid je nu alvast op de toekomst voor door je in te lezen over MVO en de veranderingen voor inkopers. In de trainingen van ICM neem ik deze omschakeling ook mee en leer ik cursisten hoe ze deze vertaalslag maken.

Paul van Bilsen
Trainer ICM Opleidingen & trainingen
Paul verzorgt onder andere de cursussen:
– Professioneel inkopen
– NIMA Sales A – 9 maanden
– Effectief Onderhandelen voor de Inkoper