Hoe werkt Het Nieuwe Werken?

Het Nieuwe Werken; is een begrip aan het worden. Wat houdt deze manier van werken nu eigenlijk precies in? En hoe kun je het praktisch wel (of juist niet) gebruiken voor je eigen werk? In dit artikel lees je meer over ‘Het Nieuwe Werken’.

Wat is ‘Het Nieuwe Werken’ en waarom is het nodig?

Nederland slibt dicht: de snelwegen raken overvol, het is elke dag vechten om je e-mailbox niet te vol te laten lopen en onze agenda’s zitten stampvol met vele vergaderingen en overleggen. Deze drukte houdt ons af van ons eigenlijke werk. We zijn minder ondernemend en missen kansen. Niet het proces maar de mens staat centraal.

Onze huidige manier van werken is nog gebaseerd op het industriële tijdperk. Hierin werd stipte aanwezigheid in de fabriekshal verwacht. Tegenwoordig is dit niet meer zo. Er wordt meer met het hoofd dan met de handen gewerkt en er moet sneller op de mondige consument ingespeeld worden. Globalisering en ICT bieden efficiëntere werkinrichtingen.

Er is dus een andere manier van werken nodig die zinvoller, effectiever en plezieriger is: Het Nieuwe Werken. De term kwam voor het eerst voor in een whitepaper van Bill Gates (oprichter van Microsoft) in mei 2005. De term is vrij nieuw, maar componenten van Het Nieuwe Werken bestaan al langer, zoals:

 • Empowerment
 • Netwerkorganisatie
 • Dienend leiderschap
 • Zelfsturing
 • Niet het proces, maar de mens staat centraal

Door de doorbraak van internet is Het Nieuwe Werken in een stroomversnelling geraakt. ICT is een noodzakelijke voorwaarde geworden voor Het Nieuwe Werken, maar niet voldoende. Het gaat veel meer om een ‘mindset’ en afspraken rondom ‘vrijheid en loslaten’. Het Nieuwe Werken is te omschrijven als het werken waar, wanneer en hoe je het wilt. Met andere woorden, als het plaats- en tijdonafhankelijk uitvoeren van kantoorwerkzaamheden.

Wat is Het Nieuwe werken NIET?

 • ‘Een ander woord voor thuiswerken’. Thuiswerken kan een gevolg zijn, maar is geen doel.
 • ‘Vrijheid, blijheid!’. Deze manier van werken geeft inderdaad meer vrijheid en daarmee plezier, maar met vrijheid komt ook verantwoordelijkheid. Het Nieuwe Werken is geen losbandigheid, maar een volwassen manier van samenwerken.
 • ‘Een handige bezuiningstruc: meer werken met minder personeel’. Het Nieuwe Werken gaat geld opleveren doordat mensen productiever kunnen zijn en er minder kantoorruimte nodig is. Het is echter zeker geen doel om te bezuinigen. Het zorgt juist voor motivatie en inspiratie bij medewerkers.
 • ‘Het langer laten werken van mensen: je moet nu overal en altijd beschikbaar zijn’. Dit is zeker niet het geval! ICT lost de scheiding tussen werk en privé wel op. Dit vergt van mensen dat ze hiermee leren omgaan. Er dient dus aandacht gegeven te worden en heldere afspraken te worden gemaakt, om tijd voor ontspanning te bewaken.

Praktische toepassing van ‘Het Nieuwe Werken’

Het Nieuwe Werken (of Werken 2.0) is al door een aantal bedrijven omarmd en heeft zich verder ontwikkeld in 2011. Wat hebben deze bedrijven gedaan en hoe hebben ze resultaat geboekt? Hieronder volgen vijf recente‘lessons learned’:

 • 30% van de werknemers klaagden na invoering van Het Nieuwe Werken over onvoldoende technische ondersteuning tijdens hun werkzaamheden, bijvoorbeeld storingen en geen beschikking over een laptop om thuis te werken. Goede afspraken hierover en investeringen zijn noodzakelijk.
 • Bedrijven merkten dat ze aantrekkelijker werden voor jong en nieuw talent, omdat Het Nieuwe Werken de technologie aan de nieuwe generatie biedt die ze graag gebruiken.
 • Een gezamenlijke visie en het formuleren van een concrete ambitie is noodzakelijk. Als mensen meer vrijheid krijgen is er de valkuil dat iedereen werkt zonder richting en er dus geen ondernemingsresultaten worden geboekt. Door een gezamenlijke visie zorg je ervoor dat iedereen in dezelfde richting werkt. Dat dit door iedereen op een eigen manier gebeurt is dan geen hindernis.
 • De manager zal moeten sturen op resultaat/output en niet meer op aanwezigheid.
 • Vier de resultaten! Als zichtbaar wordt dat vrijheid en eigen verantwoordelijkheid zorgen voor resultaat, dan groeit het vertrouwen van de manager richting de werknemer. Dit geeft nieuwe energie en inspiratie om het Nieuwe Werken nog meer toe te passen.