Hoe verduurzaam je je organisatie?

Voordat verduurzaming onderdeel wordt van de organisatiestrategie, starten duurzame initiatieven in organisaties vaak vanuit een enkeling. Iemand maakt zich hard voor duurzaamheid en vraagt zich af: hoe kan ik naast thuis milieubewust te leven nóg meer impact hebben via mijn organisatie? Ook klanten kiezen steeds vaker voor duurzame organisaties. Van allerlei hoeken ontstaan impulsen om milieubewuster te werk te gaan, met als allergrootste impuls de pure noodzaak om beter voor onze planeet te zorgen.

Zo ging dat ook bij ICM. We maken de wereld graag mooier met opleiden en trainen, maar tegelijkertijd wezen collega’s ons op de negatieve impact op de aarde die hiermee gepaard gaat. We vroegen ons af: hoe compenseren we onze CO2-uitstoot en hoe verkleinen we onze ecologische voetafdruk in onze primaire dienstverlening?

Waar begin je als je je organisatie wilt verduurzamen?

Je kunt een duurzaamheidsadviseur inschakelen, iemand die hierop wil afstuderen een stageplek aanbieden of investeren in een training of opleiding Duurzaam Ondernemen. Zelf gingen wij onder andere op zoek naar een organisatie die ons kon helpen onze CO2-uitstoot te compenseren en kwamen we uit bij Trees for All. Via hen dragen we financieel bij aan het herstel en de bescherming van het Oegandese regenwoud.

Bij de selectie van een organisatie om mee samen te werken letten wij op keurmerken en verantwoording. Organisaties met een CBF-keurmerk zijn Erkende Goede Doelen en voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Daarnaast is het een ANBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling. ANBI’s voldoen aan integriteitseisen, mogen niet teveel vermogen hebben en zijn niet winstgevend.

Hoe maak je een inschatting van je CO2-uitstoot?

Trees for All hielp ons met een formule om onze uitstoot te berekenen. We hielden bijvoorbeeld rekening met onze interne bedrijfsvoering, zoals het printen van materiaal en het vervoer van trainers, medewerkers en materiaal naar cursuslocaties en kantoor. Daarnaast nemen we óók verantwoordelijkheid voor de gevolgen van onze bedrijfsvoering, zoals het vervoer van onze cursisten naar onze trainingslocaties. We berekenden de afstanden die zij gemiddeld afleggen, vermenigvuldigd met het aantal cursusbijeenkomsten.

De verzamelde aantallen plotten we in de formule van Trees for All om onze uitstoot te berekenen en het bedrag dat hier tegenover staat te compenseren.

Wat is ons gedachtegoed op duurzaamheid?

Vanuit ons MVO(Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)-beleid richten we onze pijlers op de drie p’s: people, planet, profit. In wezen vormen mensen ons bestaansrecht: we stellen de persoonlijke en zakelijke ontwikkeling van mensen centraal en werken via opleidingen, trainingen en events toe naar een wereld waarin iedereen gelukkig is in zijn werk. Daarbij is profit van wezenlijk belang. We hebben geld nodig om een positieve impact te kunnen maken. Maar hierbij moeten we onszelf bewust zijn van de negatieve impact op onze planeet. De P van planet kan simpelweg niet achterblijven. We vinden dat we verantwoordelijkheid moeten nemen om over pakweg 30 jaar nog steeds op eenzelfde manier samen te kunnen werken.

In onze branche van opleiden en trainen merken we dat mensen openstaan voor nieuwe ideeën. We grijpen deze kans graag aan om in ons contact met cursisten het belang van duurzaamheid op te merken, te laten zien wat wijzelf doen en hen te inspireren om mee te helpen de wereld mooier te maken.

Wat zijn voorbeelden van duurzame initiatieven op kantoor?

Van afval scheiden en minder vlees eten tot zonnepanelen aanschaffen of biologische producten kopen: veel mensen nemen thuis al verschillende maatregelen om duurzamer te leven. Vaak zijn deze maatregelen ook op kantoor te introduceren. Andere voorbeelden (die wij ondernemen) zijn:

  • We overwogen om onze zakelijke deelauto’s te vervangen door elektrische exemplaren. Na het lezen van het boek ‘Verborgen Impact’ lezen van Babette Porcelijn besloten we dit uit te stellen. De meeste impact vindt plaats buiten ons zicht om en is groter dan we denken. Dit boek maakt duidelijk waar de grootste problemen zitten, zodat je echt effectief kunt verduurzamen. In ons geval bleek het duurzamer (wanneer je niet veel kilometers rijdt) om eerst onze huidige, relatief zuinige auto’s op te rijden, alvorens over te stappen op elektrische auto’s.
  • Intern een inspiratiesessie organiseren om het bewustzijn over duurzaamheid aan te wakkeren.
  • De drempel voor medewerkers verlagen om met de fiets naar werk te komen in plaats van met de bus of tram. Bijvoorbeeld door een abonnement te vergoeden voor een OV-fiets of de fietsenstalling op het centraal station.
  • Vegetarisch eten serveren op (interne) events.
  • Papieren of plastic bekertjes vervangen door glazen, een Meatless Monday introduceren en bekijken welke etenswaren je kunt vervangen door biologische varianten. Vlees uit het menu halen hoeft geen ‘verschraling’ te zijn als je er iets lekkers tegenover zet, bijvoorbeeld luxe salades, een eitje of soep. Bij ons is de Meatless Monday iets geworden om naar uit te kijken!
  • Privé-initiatieven aanmoedigen waarmee medewerkers elkaar kunnen inspireren. Zo vond op ons kantoor een kledingruil plaats en sloten er zelfs een aantal een pact om een jaar lang geen kleding te kopen.
  • Je bedrijfspand onder de loep nemen. Hoe staat het met de isolatie? Kunnen er zonnepanelen geïnstalleerd worden?

Trees for All - CO2 uitstoot compenseren

Bekijk voor meer informatie over Trees for All hun website.

Bron

Porcelijn, B. (2016). De verborgen impact: alles wat je wilt weten én wat je kunt doen om eco-neutraal te leven.