Hoe verduurzaam je je organisatie?

Voordat verduurzaming onderdeel wordt van de organisatiestrategie, starten duurzame initiatieven in organisaties vaak vanuit een enkeling. Iemand maakt zich hard voor duurzaamheid en vraagt zich af: hoe kan ik naast thuis milieubewust te leven nóg meer impact hebben via mijn organisatie? Ook klanten kiezen steeds vaker voor duurzame organisaties. Van allerlei hoeken ontstaan impulsen om milieubewuster te werk te gaan, met als allergrootste impuls de pure noodzaak om beter voor onze planeet te zorgen.

Zo ging dat ook bij ICM. We maken de wereld graag mooier met opleiden en trainen, maar tegelijkertijd wezen collega’s ons op de negatieve impact op de aarde die hiermee gepaard gaat. We vroegen ons af: hoe compenseren we onze CO2-uitstoot en hoe verkleinen we onze ecologische voetafdruk in onze primaire dienstverlening?

Waar begin je als je je organisatie wilt verduurzamen?

Je kunt een duurzaamheidsadviseur inschakelen, iemand die hierop wil afstuderen een stageplek aanbieden of investeren in een training of opleiding Duurzaam Ondernemen. Zelf gingen wij onder andere op zoek naar een organisatie die ons kon helpen onze CO2-uitstoot te compenseren en kwamen we uit bij Trees for All. Via hen dragen we financieel bij aan het herstel en de bescherming van de Boliviaanse Amazone.

Bij de selectie van een organisatie om mee samen te werken letten wij op keurmerken en verantwoording. Organisaties met een CBF-keurmerk zijn Erkende Goede Doelen en voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Daarnaast is het een ANBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling. ANBI’s voldoen aan integriteitseisen, mogen niet teveel vermogen hebben en zijn niet winstgevend.

Hoe maak je een inschatting van je CO2-uitstoot?

Trees for All hielp ons met een formule om onze uitstoot te berekenen. We hielden bijvoorbeeld rekening met het vervoer van trainers, medewerkers en het materiaal dat we geleverd krijgen op kantoor. Daarnaast nemen we óók verantwoordelijkheid voor de CO2-uitstoot per cursist. Via een tool die onze trainingslocaties gebruiken wordt de uitstoot berekend en vermenigvuldigd met het aantal cursusbijeenkomsten.

De verzamelde aantallen plotten we in de formule van Trees for All om onze uitstoot te berekenen en het bedrag dat hier tegenover staat te compenseren.

Wat is ons gedachtegoed op duurzaamheid?

Vanuit ons MVO(Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)-beleid richten we onze pijlers op de drie p’s: people, planet, profit. In wezen vormen mensen ons bestaansrecht: we stellen de persoonlijke en zakelijke ontwikkeling van mensen centraal en werken via opleidingen, trainingen en events toe naar een wereld waarin iedereen gelukkig is in zijn werk. Daarbij is profit van wezenlijk belang. We hebben geld nodig om een positieve impact te kunnen maken. Maar hierbij moeten we onszelf bewust zijn van de negatieve impact op onze planeet. De P van planet kan simpelweg niet achterblijven. We vinden dat we verantwoordelijkheid moeten nemen om over pakweg 30 jaar nog steeds op eenzelfde manier samen te kunnen werken.

In onze branche van opleiden en trainen merken we dat mensen openstaan voor nieuwe ideeën. We grijpen deze kans graag aan om in ons contact met cursisten het belang van duurzaamheid op te merken, te laten zien wat wijzelf doen en hen te inspireren om mee te helpen de wereld mooier te maken.

Wat zijn voorbeelden van duurzame initiatieven op kantoor?

Van afval scheiden en minder vlees eten tot zonnepanelen aanschaffen of biologische producten kopen: veel mensen nemen thuis al verschillende maatregelen om duurzamer te leven. Vaak zijn deze maatregelen ook op kantoor te introduceren. Andere voorbeelden (die wij ondernemen) zijn:

  • Uit duurzaamheidsoverwegingen is besloten de ICM Lustrumreis niet meer met het vliegtuig te doen. In plaats daarvan gaan we met de trein, om zo onze uitstoot zo klein mogelijk te houden.
  • Elke dag wordt voor onze lunch de lokale soep geserveerd door A Beautiful Mess en The Colour Kitchen. Twee lokale organisaties waarbij sociaal ondernemen centraal staat.
  • Naast de lunch wordt er in de kantine gebruik gemaakt van producten die biologisch, lokaal en fairtrade zijn. Ook kopen we onze producten in bij Instock, een bedrijf dat eten redt van voedselverspilling.
  • Bij vieringen worden geen plasticvlaggetjes meer gebruikt, maar duurzame stoffenvlaggetjes van L.A.P. Atelier. L.A.P. staat voor liefde, aandacht en progressie, een onderneming waar slachtoffers van huiselijk en/of seksueel geweld hun leven weer in eigen hand nemen. Lees er hier meer over.
  • Door 514 zonnepanelen, LED-verlichting en geïsoleerde leidingen kan ICM zeggen dat we Energie label A hebben, het groenste energielabel dat er is!
  • Er is een plasticarme week georganiseerd door ICM’ers. In deze week wordt er een plasticarme lunch georganiseerd en gaan allerlei collega’s de straat op om afval te prikken. De week wordt afgesloten met een plasticarme borrel inclusief bammetjes- en pieperbier, gemaakt van producten die anders weggegooid zouden worden.
  • Ook worden andere bewustwordingsinitiatieven georganiseerd zoals bijvoorbeeld een kleding- en boekenruil.

 

TreesforAll logo

 

Bekijk voor meer informatie over Trees for All hun website.

Bron

Porcelijn, B. (2016). De verborgen impact: alles wat je wilt weten én wat je kunt doen om eco-neutraal te leven.