Het belang van de eerste indruk en hoe je deze beïnvloedt

Wist jij dat mensen bij een eerste kennismaking al binnen een paar minuten een oordeel over jou en/of je organisatie hebben geveld? Is de eerste indruk niet goed, dan loop je al snel een achterstand op die moeilijk te herstellen is. Mensen generaliseren vaak op basis van hun eerste indruk.

Waar bestaat de eerste indruk uit?

Dit heeft onder meer te maken met factoren als: Hoe is jouw persoonlijke manier van benaderen? Geef je een stevige hand? Maak je oogcontact? Heb je een open en enthousiaste uitstraling? Ben jij echt in de ander geïnteresseerd? Toon jij je een goede gastheer/gastvrouw? Hoe is jouw taalgebruik? En – zeker niet in de laatste plaats – zie jij er verzorgd uit?

Omgevingsfactoren spelen ook een grote rol: de locatie en uitstraling van het bedrijf of organisatie, parkeergelegenheid, duidelijke verwijzingen naar de ingang, en een frisse en goed verzorgde ontvangsthal, showroom of winkel.

Zowel persoonlijke- als omgevingsfactoren zijn dus van invloed op de eerste indruk en kun je bewust beïnvloeden.

Hoe kun je deze beïnvloeden?

Vragen die je jezelf kunt stellen zijn: Hoe maak ik een goede eerste indruk? Hoe kan ik de ander positief beïnvloeden? En op welke manier moet ik dan communiceren?

Het is interessant om te weten dat het bij communicatie draait om:

  • Wat je zegt (inhoud)
  • Hoe je het zegt (intonatie)
  • Lichaamstaal ( non-verbaal)

Je kunt ruwweg zeggen dat meer dan de helft uit non-verbale communicatie bestaat en een derde  uit intonatie (hoe je iets zegt, de dynamiek, de passie, de overtuiging, de klank en de warmte). Slechts een klein gedeelte gaat derhalve over wát we zeggen, dus puur de inhoud.

Dit betekent dat het grootste gedeelte van de totale gespreksimpact helemaal niets met de boodschap te maken heeft, maar wel het effect hiervan danig kan versterken of verzwakken.

In theorie weten we precies waar we het over hebben, maar in de praktijk lijkt het veel minder vanzelfsprekend. Maar al te vaak zijn wij ons er kennelijk niet of nauwelijks van bewust welke reactie wij met ons gedrag teweeg brengen, op welke manier wij communiceren, wat wij uitzenden, hoe wij overkomen en welke gevolgen dat heeft.

Een  bedrijf kan nog zo mooi zijn en op een fantastische A1 locatie gevestigd zijn, als het eerste contact met één van de medewerkers niet goed verloopt kunnen de gevolgen funest zijn voor de voortgang van het contact.