Energie uit je werk halen – hoe doe je dat?

Iedereen kent wel iemand die altijd gepassioneerd vertelt over zijn of haar werk. Het lijkt wel of het werk bij die persoon vanzelf gaat. Deze personen zijn vaak een inspiratiebron voor mensen om hun heen. Hoe komt dat?

Vaak hebben ze manieren gevonden om geïnspireerd en gemotiveerd te blijven in hun werk. Hieronder zijn 3 belangrijke zaken om dit te bereiken inclusief bijbehorende praktische oefeningen:

1. Ken jezelf

  • Weet welke activiteiten wel en welke niet bij je passen.
  • Wees ervan bewust wat het effect van jouw gedrag is op anderen.
  • Weet welke zaken je leuk vindt en je veel energie geven.

Praktische oefening

Stel een lijst op van minimaal 10 activiteiten (bijvoorbeeld op het gebied van werk, hobby, vakantie, studie en sport) die jou energie geven en het gevoel oproepen ‘dit past bij mij, dit voelt erg goed’. Waarom kreeg je dit gevoel bij die activiteit? Herhaal deze vraag net zo lang totdat je bij het echte principe bent.

Bijvoorbeeld:
Activiteit 1: ‘koken voor vrienden’
Het principe: dienstbaar zijn en genieten van anderen zonder daarbij op de voorgrond te willen treden.

Activiteit 2: ‘zon onder zien gaan bovenop een berg’
Het principe: verbonden voelen met groter geheel.

Activiteit 3: ‘parachutespringen’
Het principe: durven in het diepe te springen (dat van toepassing is op vele ander situaties in o.a. werk).

2. Wees authentiek

Wees ‘echt’. Hiervoor zul je wel eerst jezelf goed moeten kennen. Je zult merken dat de ander je zal accepteren zoals je bent. Sterker nog, het nodigt de ander uit om ook zichzelf te laten zien. Op die manier ontstaat echt contact. Als mensen daarentegen ‘maskers’ opzetten, door bijvoorbeeld “ja” te zeggen, maar “nee” te bedoelen, dan leidt dit direct tot verwarring, versnippering en wantrouwen. En dit is vanzelfsprekend een slechte voedingsbodem voor inspiratie en passie. Kortom, zeggen en doen zoals je bent is de belangrijkste manier om anderen te inspireren.

Praktische oefening

Het GEGA-model kan je helpen om mensen op een volledige en goede manier te laten merken hoe jij echt over zaken denkt op een wijze dat dicht bij jezelf staat.

G – Gebeurtenis
Omschrijf op objectieve wijze de feiten van de gebeurtenis van een situatie. Hierdoor creëer je een neutrale sfeer.

E – Effect
Geef vervolgens aan wat hiervan het effect op jou was. Op die manier laat je jouw reactie zien op de ontstane gebeurtenis.

G – Gevoel
Maak daarna duidelijk welk gevoel dit met zich meebrengt voor jou. Hierdoor kun je duidelijk maken wat dergelijke gebeurtenissen met jou doen.

A – Actie/afspraak
Sluit concreet af met wat jij en de ander hierover kunnen afspreken of verder aan kunnen doen. Op die manier zorg je op assertieve wijze hoe zowel jij als de ander verder kunnen met een goed gevoel en goed resultaat.

3. Wees proactief:

Wil je geïnspireerd raken/blijven dan is het van belang dat je jouw inspiratiebronnen kent en volledig benut. Dit kan door zelf proactief te handelen en eigen verantwoordelijkheid te dragen. Schuif het niet af op een ander of op een situatie. Binnen jouw eigen omgeving/situatie heb je altijd enig invloed uit te oefenen. Door situaties dichtbij jezelf te houden en vanuit jezelf te benaderen, word je vanzelf een inspiratie voor anderen en vind je rust en plezier in hetgeen je doet.

Praktische oefening

Spreek met jezelf af dat je een week lang denkt en praat vanuit ‘willen’ in plaats van ‘moeten’. Het denken van ‘moeten’ komt niet van binnen uit. Je verklaart jezelf machteloos. Je blijft hangen in eisen. Doe dus niet meer:

  • Dat moet ik eigenlijk zo doen…
  • Als ik meer tijd had….
  • Als ik de mensen had…
  • Als mijn collega’s me zouden steunen

Het praten en denken vanuit ‘willen’ zorgt voor een andere houding. Het toont geen slachtofferschap, maar individuele verantwoordelijkheid. Het reageren komt vanuit binnen en zorgt voor actieve en positieve manier van problemen oplossen. Praat daarom de komende week alleen in termen van:

  • Ik wil graag samen overleggen hoe…
  • Indien we de deadline willen halen, dan…
  • Ik wil bespreken op welke manier ik…