Effectief beïnvloeden – hoe je meer invloed kan krijgen

Hoe komt het dat jouw collega meer voor elkaar krijgt bij anderen, terwijl jij meer betrokken bent bij de organisatie? Jezelf ergens betrokken bij voelen is wat anders dan invloed hebben. Sterker nog, veel mensen voelen zich vaak machteloos in situaties waar ze juist heel betrokken bij zijn. De belangrijke cirkel van invloed en betrokkenheid leert jou hoe je je invloed kunt vergroten.

Je bent in je leven bij veel zaken betrokken, zoals gezondheid, gezin, werk en inkomen. Maar betrokken zijn, is wat anders dan invloed hebben. Je kunt je bijvoorbeeld wel ergeren aan het feit dat de Euro het leven duurder heeft gemaakt maar je kunt er nauwelijks invloed op uitoefenen.

Veel mensen richten zich vooral op hun cirkel van betrokkenheid. Ze hebben dan overal een mening over, klagen over de toegenomen werkdruk, te kort schietend management, etc. Dit wordt wel een reactieve houding genoemd, omdat het uitgaat van de situatie zoals die is, wat de ander doet en daar wordt op gereageerd. Hoe meer je jezelf richt op je cirkel van betrokkenheid, des te kleiner wordt je cirkel van invloed. Wie klaagt over anderen, laat namelijk ook de aanpak van problemen aan anderen over en heeft er dus zelf geen invloed meer op.

Succesvolle beïnvloeders blijken zich te richten op hun cirkel van invloed. Ze nemen initiatief. Ze zoeken uit hoe het anders kan, hoe ze een probleem op kunnen lossen. Het is daarom belangrijk om je energie te richten op je cirkel van invloed. Het effect is dat je effectiever functioneert, juist omdat je jezelf begrenst. Niet anderen en hun falen staan op die manier centraal, maar de kansen om in je eigen leven iets op te pakken.