“Door de opleiding Verandermanagement zijn mijn intuïtieve keuzes theoretisch onderlegd”

In augustus 2021 rondde Diane bij ICM de opleiding Verandermanagement af. Na het volgen van deze opleiding werkt zij met meer inzicht en vertrouwen. Wij spraken haar over wat er sindsdien nog meer in haar werk is veranderd en wat de opleiding haar gebracht heeft.

Waarom besloot je om de opleiding Verandermanagement te volgen?

“Drie jaar geleden maakte ik een carrièreswitch van operatie-assistente naar een baan bij het Rode Kruis. Daar vervul ik sinds een jaar de rol van districtsmanager. Ik was op zoek naar een stukje bevestiging en theoretische ondersteuning. Klopt het wat ik doe? Daar paste deze opleiding goed bij. Daarnaast hadden we bij het Rode Kruis een interne herinrichting in het vooruitzicht: deze opleiding was daar een goede voorbereiding op.”

Wat is er na de opleiding voor jou veranderd?

“Waar ik eerder onbewust bekwaam handelde, doe ik dat nu bewust bekwaam. Ik kijk nu anders naar veranderingen en zie beter wat er gebeurt, wat er staat te gebeuren en wat er nog moet gebeuren. Geen verandering is hetzelfde en veranderingen vergen dus maatwerk. Daarnaast is een verandering eigenlijk een soort sneeuwbal: alles werkt op elkaar door. Wanneer je bijvoorbeeld iets verandert in je systemen heeft dat vervolgens ook invloed op je mensen. Zij moeten leren hoe ze hiermee omgaan en kunnen daar wellicht onzeker van worden. Ik heb er nu meer vertrouwen in dat ik weet welke stappen we moeten nemen en welke resultaten bepaalde acties hebben.”

“Bovendien heeft de opleiding eraan bijgedragen dat ik nu meer doordachte keuzes maak. Ik ben een heel intuïtief persoon: ik volg mijn onderbuikgevoel. Veel keuzes maakte ik dan ook intuïtief. Nu heb ik een theoretische achtergrond die ik naast die intuïtie kan inzetten. Daardoor maak ik niet ineens hele andere keuzes, maar ik weet wel dat ze theoretisch onderlegd zijn en ik ben erin bevestigd dat mijn werkwijze past bij wat ik doe.”

Merken je collega’s dat je gegroeid bent door de opleiding?

“Zeker, ik merk dat ik door de opleiding een fijnere sparringpartner ben. Doordat ik nu beter weet in welke fase van een verandering iemand zich bevindt en wat er in die fase nodig is, kan ik anderen beter adviseren en vooruithelpen in het veranderproces.”

“Daarnaast begrijp ik de mensen met wie ik samenwerk beter. Iedereen is uiteindelijk met dezelfde onderwerpen bezig, zeker binnen mijn vakgebied. In de opleiding gingen we aan de slag met praktische casussen uit ieders werk. Hierin vond ik herkenning en ik merkte dat veel overeenkwam. Ik weet nu dat er in veel verschillende werkvelden dezelfde thema’s en uitdagingen spelen. Als gevolg ben ik meer aan het netwerken en zoek ik nu meer naar sparringpartners dan voorheen. Dat is heel fijn, want van elkaar leer je het meest!”