De 10 tips voor succesvol innoveren

 1. Begin met de vraag: kan het ook anders?
  De eerste stap naar een meer innovatieve mindset is om te starten met ondervragen. Probeer iedere dag 15 – 30 minuten te besteden aan de status quo binnen jouw afdeling of organisatie en schrijf tien vragen op die deze status quo ter discussie stellen.
 2. Leg verbanden
  We filteren allemaal woorden, thema’s en vraagstukken op basis van onze herinneringen en ervaringen uit het verleden. Hoe meer ervaring en kennis we hebben, hoe meer verbanden ons brein kan leggen. Nieuwe input leidt tot nieuwe ideeën. De mogelijkheid om verbanden te leggen tussen thema’s, vraagstukken en ideeën die op het eerste gezicht weinig met elkaar te maken hebben is een belangrijk kenmerk van een innovatief brein. Bekijk hier hoe dit werkt.
 3. Zorg voor een gestructureerd innovatieproces
  Het klinkt tegenstrijdig, maar om de creativiteit van jezelf en je team optimaal te benutten moeten er kaders worden gesteld. Deze zorgen ervoor dat men doelgericht en gefocust te werk gaat. Houd de kaders en het proces concreet en geef daarbinnen alle ruimte voor creativiteit.
 4. Stap uit je comfort zone
  Nieuwe situaties vragen om nieuwe skills. We ontwikkelen creativiteit door dingen anders te doen dan normaal gesproken. Ga nieuwe ervaringen daarom niet uit de weg.
 5. Zorg voor draagvlak
  Betrek je werkomgeving in een vroeg stadium bij jouw idee. Breng in kaart wie je over de streep moet trekken. Verdedig je plan niet met hand en tand, maar denk altijd in oplossingen.
 6. Verzamel de juiste mensen om je heen
  Om binnen een team een innovatie of vernieuwing aan te jagen is het van belang om een mix te hebben van mensen die denken in mogelijkheden en van mensen die denken in problemen. Netwerk met een diverse groep van mensen om van perspectief te veranderen en tot radicaal andere inzichten te komen.
 7. Betrek je klant
  Veel innovaties mislukken simpelweg doordat ze onvoldoende aansluiten op de behoeften van de klant. Vraag aan je klant wat hij/zij van je product vindt en waar zijn/haar behoefte ligt. Betrek je klant zoveel mogelijk: van ideefase tot marktintroductie. Bekijk wat de meeste waarde voor de klant heeft en pas dat toe op de eerste versie van het product dat je oplevert.
 8. Experimenteer
  Adopteer de overtuiging: het is winnen of leren. Experimenteer om erachter te komen of dingen wel of niet werken.
 9. Evalueer
  Analyseer de resultaten van je experimenten. Welk producten slaan aan bij de doelgroep? Welke niet? Waarin zit voor de klant het belangrijkste verschil? Dit geeft je belangrijke informatie om je product te verfijnen en voor toekomstige innovaties.
 10. Vergeet niet te lachen!
  Als je humor gebruikt, wordt het ook makkelijker om met uitdagingen om te gaan. Je bent minder snel uit het veld geslagen en durft meer open te staan voor verandering. Vergeet ook vooral niet om jezelf te lachen. Het is heel stimulerend om jezelf niet al te serieus te nemen!

Wil jij jouw innovatief vermogen vergroten? In de training Innovatiemanagement leer je hoe je kansen voor innovatie signaleert, wat een innovatie tot een succes maakt en welke innovaties passen bij jouw organisatie. Samen met je docent en medecursisten leg je de basis voor je eigen innovatieplan. 
Button3