De 10 tips voor meer Charisma

1. Blijf bij jezelf

In tegenstelling tot wat vaak wordt aangenomen is charisma niet aangeboren of een magische persoonlijke eigenschap, maar aangeleerd gedrag. Charisma is een verzameling van kenmerken en gewoontes die we kunnen aanleren, ook op latere leeftijd.

Een gangbare mythe over charisma is dat je extravert en luidruchtig moet zijn om charismatisch te zijn. Maar mensen met een introverte persoonlijkheid kunnen net zo goed charismatisch zijn. Ook hoef je geen knap uiterlijk te hebben om charismatisch over te komen. Denk bijvoorbeeld aan Winston Churchill, die werd zeker niet door iedereen gezien als moeders mooiste maar was een van de machtigste en invloedrijkste leiders in de geschiedenis.

Je persoonlijkheid hoeft niet te veranderen om charismatisch te zijn, je hoeft alleen maar, stap voor stap, andere gewoontes aan te leren. Blijf dus dicht bij jezelf en lees in de volgende tips met welke gewoontes je charismatischer overkomt op anderen.

2. Schenk anderen je volledige aandacht

Wanneer je met anderen in gesprek bent, schenk ze dan je volledige aandacht. Écht aanwezig zijn in het moment is belangrijk om charismatisch over te komen. Wel eens meegemaakt dat je gedachten afdwaalde terwijl je met iemand in gesprek was? Denk je dat de ander dat gemerkt heeft? Hoewel we denken dat we aandacht kunnen veinzen, kunnen we dit in de praktijk helemaal niet. Als we er niet helemaal bij zijn worden onze ogen wat wazig en verandert onze gezichtsuitdrukking net wat later dan anders.

De menselijke geest heeft slechts enkele milliseconden nodig om een gezichtsuitdrukking te lezen, je gesprekspartner zal het opvallen als je ook maar de kleinste vertraging in je (non-verbale)reacties toont. Wanneer dit gebeurt is het eigenlijk niet meer mogelijk om charismatisch over te komen, je gesprekspartner zal zich hierdoor afgewezen voelen, of zich eraan ergeren. Als je daarentegen uitstraalt dat je er met je gedachten bij bent, krijgen anderen juist het gevoel dat er naar ze wordt geluisterd en dat ze ertoe doen.

Blijf er dus alert op dat je aanwezig bent in het moment en dat je je gesprekspartner de aandacht geeft die hij of zij verdient.

3. Zorg voor een optimistische mindset

Charisma is het resultaat van specifiek non-verbaal gedrag. Dit non-verbale gedrag kunnen we niet controleren. We hebben het hier namelijk niet alleen over ‘een open houding aannemen, door niet met je armen over elkaar te zitten’. Zoals we in de vorige tip beschreven hebben mensen slechts enkele milliseconden nodig om ook maar de kleinste verandering in iemands gezichtsuitdrukking te lezen. Deze micro-uitdrukkingen kun je niet controleren, aan je lichaam is te zien wat er in je hoofd omgaat. We moeten ons daarom richten op onze mindset. Als je mindset niet charismatisch is kun je proberen je lichaam te controleren, maar het is vechten tegen de bierkaai. Als je mindset wel positief is, volgt je lichaam echter vanzelf.

Veel zaken kun je van een positieve en een negatieve kant bekijken. Het denken in mogelijkheden, je een heldere voorstelling maken van de gewenste situatie en het delen van successen geeft mensen energie. Het motiveert ze om in beweging te komen. Vandaar dat een positieve houding en het zijn van een positief voorbeeld zoveel effect hebben. Op die manier heb je invloed en trek je anderen mee in je positieve houding.

4. Leer omgaan met zelfkritiek

Om te kiezen voor optimisme zul je wel moeten omgaan met verschillende vormen van ongemak. Elk innerlijk ongemak heeft invloed op hoe je op anderen overkomt. Dat kan zowel fysiek van aard zijn (honger, het te warm of te koud hebben, zon in je ogen, etc.) als mentaal.

Geestelijk ongemak als twijfel en zelfkritiek zijn emoties die iedereen wel eens ervaart. Het gaat erom hoe je hiermee omgaat. Om jouw interne criticus de mond te snoeren geeft trainer Nanja Tiggelaar je deze tips.

5. Geef eigen fouten toe

Heb je een fout gemaakt? Geef dat dan toe. Je komt veel charismatischer over als je je verantwoordelijkheden neemt, dan wanneer je de schuld op anderen afschuift of wanneer je allerlei excuses verzint. Wanneer je fouten ruiterlijk toegeeft waarderen anderen je veel meer dan wanneer je met smoesjes aankomt, ook al zijn deze (deels) waar.

6. Deel je kennis

Kennis is macht. Wanneer je die kennis angstvallig voor jezelf houdt kom je niet charismatisch over. Door juist vrijgevig te zijn met de kennis die je hebt, bouw je een band van onderlinge betrokkenheid op met anderen. Je maakt jezelf en anderen er beter door. Ga maar na: als je een veelbelovende gedachte voor jezelf houdt, kan een idee nooit groot worden. Terwijl een idee dat je deelt, direct weer nieuwe en aanvullende ideeën oplevert.

7. Zorg voor een goede eerste indruk

Wist je dat mensen bij een eerste kennismaking al binnen een paar minuten of zelfs seconden een oordeel over je hebben geveld? Is de eerste indruk niet goed, dan loop je al snel tegen een achterstand op die maar moeilijk te herstellen is. Mensen generaliseren vaak op basis van een eerste indruk.

Hoe zorg je voor een charismatische eerste indruk? Richt de schijnwerpers op degene die je ontmoet en zorg dat diegene zich goed over zichzelf voelt. Mensen associëren je met de gevoelens die jij bij hen oproept. Geef bijvoorbeeld een oprecht compliment (met de nadruk op oprecht), wees beleefd, toon interesse in de gevoelens van anderen en laat merken dat je anderen graag helpt.

8. Communiceer vanuit aandacht, hartelijkheid en kracht

Aandacht laat je in je communicatie zien door goed naar de nader te luisteren, niet te onderbreken en twee volle seconden te wachten voordat je iets zegt. Je komt hartelijk over door te glimlachen en positieve gevoelens bij je gesprekspartner te creëren. Je straalt kracht uit door beeldend te spreken en metaforen te gebruiken om iets te verduidelijken. Wanneer je een beeld bij anderen oproept, maak je meer indruk en onthouden mensen jou en je boodschap beter.

9. Pas verschillende charismastijlen toe

In haar boek The Charisma Myth beschrijft Olivia Fox Cabane verschillende charismastijlen die je kunt toepassen bij verschillende mensen in verschillende situaties. Je kunt deze stijlen afwisselen of combineren. Welke stijl je toepast hangt af van je wie je bent, wat je doelen zijn en wat de specifieke situatie vraagt. Enkele praktisch toepasbare stijlen zijn:

  • Visionair charisma (Steve Jobs, Martin Luther King Jr.) toon je door een stevige visie met volledige overtuiging over te brengen. Hiermee inspireer je mensen om in je visie te geloven en zet je ze ertoe aan om er deel van te worden.
  • Vriendelijk charisma (Dalai Lama, Prinses Diana) gaat over hartelijkheid. Je creëert een emotionele band.
  • Focus-charisma (Gandhi, Bill Gates) bereik je door mensen je volledige aandacht te schenken en goed te luisteren. Mensen voelen zich gehoord, begrepen en gerespecteerd

10. Vergeet niet te lachen!

Als we lachen, maken onze hersenen endorfine aan en dat werkt ontspannend en pijnstillend. Lachen is dus stressverlagend en gezond. Goede redenen dus om ervoor te zorgen dat je veel plezier hebt in je leven. Daarbij zorgt plezier voor ontspanning en dat is belangrijk voor een charismatische lichaamstaal. Vergeet dus nooit te lachen. Er is geen betere manier om je tijd te besteden.