Marlene is teamleider bij een apotheek: “In de opleiding Psychologie voor managers leerde ik hoe belangrijk openheid is”

Marlene Coenen vervulde 31 jaar lang verschillende functies bij Zuyderland Medisch Centrum. Nadat ze de kans kreeg om teamleider van de apotheek te worden, groeide haar interesse in de psychologie van haar werknemers: waarom reageren ze op een bepaalde manier? Hoe signaleer je gevoelens of gedrag en hoe reageer je hier goed op? Ze besloot de ICM opleiding Psychologie voor Managers te volgen, waar ze tot de conclusie kwam dat het tijd was voor een nieuwe omgeving. Ze zit nu goed op haar plek bij haar nieuwe werkgever, waar ze haar geleerde kennis dagelijks inzet.

Wat is jouw achtergrond?

“Van oorsprong ben ik verpleegkundige maar in mijn 31 jaar bij het Zuyderland ziekenhuis heb ik ook veel andere werkzaamheden verricht, zoals functiewerk bij de cardiologie, opnameplanner en het helpen opzetten van een privépraktijk van een plastisch chirurg.”

“Inmiddels ben ik teamleider bij de apotheek in het Laurentius ziekenhuis. Deze afdeling heeft jarenlang verschillende leidinggevenden gehad die steeds een andere visie hadden, waardoor er weinig of geen beleid was. De eerste maanden bestond mijn werk voornamelijk uit het leren kennen van werknemers en het winnen van hun vertrouwen, het blussen van brandjes, het oplossen van ad hoc zaken en het ondersteunen van werknemers zodat ze verlichting ervaarden in hun werkzaamheden. Samen met apothekers maakte ik nieuw beleid om alles gestructureerder te laten verlopen dan voorheen. Sinds kort heb ik een nieuwe collega waardoor er eindelijk ruimte ontstaat voor nieuwe actiepunten en meer diepgang.”

Waarom koos je voor de opleiding Psychologie voor Managers bij ICM?

“Bij mijn vorige werkgever kreeg ik ooit de vraag of ik teamleider wilde worden van de apotheek. Dat leek me wel wat! Wel wilde ik deze nieuwe functie combineren met een opleiding. Daarom koos ik voor de opleiding Management voor Zorg & Welzijn bij ICM. Dit was een hele leuke en brede opleiding waarin je kennismaakt met allerlei leiderschapsstijlen en nagaat wat bij jou past.”

“Later raakte ik ook geïnteresseerd in vragen als: waarom reageren mensen op een bepaalde manier? Ik wilde leren hoe ik bepaalde zaken en gedrag op een juiste manier signaleer en aanpak. Daarom koos ik voor een tweede opleiding bij ICM: Psychologie voor Managers. Ik verwachtte veel te leren over mijn werknemers en hun gedrag. Uiteindelijk heb ik echter meer over mezelf (als manager) geleerd. Bovendien kwam ik er tijdens het volgen van de opleiding achter dat het ziekenhuis waar ik toen werkte misschien niet meer zo goed bij me paste. De wijze van besluitvorming was voor mij te bureaucratisch en complex. Ik had behoefte aan meer vrijheid en verantwoordelijkheid zonder verantwoording af te hoeven leggen. Toen benaderde iemand van het Laurentius ziekenhuis me en ben ik daar in gesprek gegaan. Die stap zou ik nooit hebben genomen zonder de opleiding!”

Hoe hielp de opleiding je in gesprek te gaan met een nieuwe werkgever?

“In de opleiding leerde ik om open minded te kijken naar mijn situatie. In mijn privéleven heb ik lang in een situatie gezeten waarin ik beperkte vrijheid ervaarde. Een paar jaar geleden durfde ik hier een punt achter te zetten, dat heeft me veel gebracht. Ik leerde om me niet meer alles te laten vertellen en dat ik het belangrijk vind om vrijheid en verantwoordelijkheid te hebben. Dit ervaarde ik niet meer bij mijn vorige werkgever. Tijdens de opleiding Psychologie voor Managers reflecteerden we veel op onszelf en onze functie. Toen zag ik snel en duidelijk in dat de organisatiestructuur van mijn vorige werkgever niet meer bij me paste. Ik durfde de stap te nemen om verder te kijken, net als enkele andere cursisten uit mijn groep.”

Hoe pas je de geleerde kennis toe in jouw dagelijkse praktijk?

“Ik leerde in de opleiding dat het belangrijk is om als manager duidelijk aan je werknemers uit te leggen waarom je bepaalde dingen doet. Wat ik daarnaast vooral leerde is dat het van groot belang is om openheid te tonen. Dat doe ik nu veel meer richting mijn werknemers. Ik laat ze zien en weten dat het goed is om je kwetsbaar op te stellen.”

“Ook hebben we veel gewerkt met en geleerd over effectieve gesprekstechnieken. Ik leerde dat het belangrijk is om veel vragen te stellen, niet vooraf te oordelen, tussendoor samen te vatten wat de werknemer je vertelt en vooral een luisterend oor te bieden. Als manager is het noodzakelijk om tijd te geven aan je werknemers, zelfs als je het heel druk hebt. Ik vraag nu op een open manier aan mijn werknemers wat ze nodig hebben van mij om tot een bepaald doel te komen. Samen zoeken we dan naar een geschikte oplossing.”

“Ik weet nu ook dat het belangrijk is om te spreken vanuit mijn eigen gevoel. Als ik iets nu als niet prettig ervaar, zeg ik bijvoorbeeld “hoe jullie je nu gedragen, daar voel ik me niet goed bij”. Mijn werknemers ervaren deze manier van benaderen als prettig en dat is fijn om te zien.”

Wat is de grootste les uit de opleiding die je toepast in je werk?

“In de opleiding leer je jezelf heel goed kennen. Daar hoort bij dat je jouw blinde vlek ontdekt en je realiseert dat het belangrijk is om hierop te letten. Mijn blinde vlek is dat ik soms een te snel tempo aan wil nemen of kan drammen. Ik moedig nu mijn werknemers aan het tegen me te zeggen als ik te snel ga of te veel dingen tegelijk doe.”

“Bovendien leerde ik dat ik mag vertrouwen op mijn eigen gevoel. Als leidinggevende kun je niet alles goed doen voor iedereen. De opleiding liet me inzien dat ik het in de basis goed doe, het bevestigde me daarin. Het was daarnaast enorm fijn om in een groep te zitten waar je continu verhalen en situaties over je werk deelt en samen spart over ieders uitdagingen. We hebben nog steeds een groepsapp met alle oud-cursisten waarin we sparren en verhalen delen. Zo voorzien we elkaar nog regelmatig van advies.”

“Hoewel ik in het begin hard moest werken om het vertrouwen van mijn werknemers te winnen, spreken ze nu regelmatig naar me uit dat ze zien dat er echt dingen veranderen en dat ze de voordelen hiervan ervaren. Ik loop nu het ziekenhuis binnen en zie mensen lachen en plezier hebben, dat geeft zo’n fijn gevoel!”