Conflictcoaching

Conflictcoaching geeft betrokkenen inzicht in hun eigen bijdrage aan een conflict en helpt ze verantwoordelijkheid te nemen. Conflictcoaching kun je zien als een laagdrempelige vorm van mediation.

Wat doet een conflictcoach?

Een conflictcoach maakt je bewust van belemmerende behoeften en overtuigingen. Dit geeft inzicht in wat je gedrag ineffectief maakt en helpt je te ontdekken wat nodig is om effectief conflicten te voorkomen en op te lossen.

Wat is het verschil tussen conflictcoaching en mediation?

Tijdens het proces van conflictcoaching ligt de nadruk op hoe je in een gesprek met elkaar omgaat en hoe je reageert op de ander. Conflictpartners leren om vaardig met conflicten om te gaan op een manier die bij hen past.

Bij mediation ligt de nadruk op het oplossen van een probleem. Een deskundige begeleidt de onderhandelingen tussen conflictpartners en zoekt naar gezamenlijk gedragen oplossingen. Mediation helpt om vastgelopen onderhandelingen vlot te trekken en is een goede methodiek om snel resultaat te behalen, kosten te beheersen en zelf regie te houden.

Wanneer conflictcoaching en wanneer mediation?

Conflictcoaching heeft de voorkeur wanneer mensen nog met elkaar moeten optrekken. De duurzaamheid van de relatie is dan belangrijk. Belangrijke voorwaarde is dat betrokkenen nog willen investeren in de relatie.

Bij een bestaand conflict is het belangrijk dat het conflict snel wordt opgelost en dan heeft mediation de voorkeur.