Coachen is een feestje!

‘Ding dong’, de postbode staat voor de deur met een pakketje. Speciaal voor mij, wat een verrassing! Afgelopen zomer heb ik twee modules van de ICM Coachingsopleiding verzorgd. Dat was sowieso al een feestje en dan krijg je ook nog een cadeautje van je cursisten, omdat ze blij zijn met wat de opleiding heeft opgeleverd. Hoe leuk kan je werk zijn?

Kwartjes laten vallen

Vaak wordt mij aan het begin van een coaching of training gevraagd wat mijn vak zo leuk maakt. Mijn antwoord: “Ik wil kwartjes horen vallen’’. Ik wil zien dat iemand een nieuwe ontdekking doet of een ander inzicht krijgt over zichzelf, over de omgang met z’n collega’s, over hoe het werk is georganiseerd en wat hij eventueel zelf kan en wil veranderen. Het hoeven maar ‘’kleine kwartjes’’ te zijn, ze kunnen al zoveel teweeg brengen!

Samen oplopen

Als coach kun je jouw coachee triggeren en helpen op een andere manier naar situaties te kijken. Door een veilige setting te creëren, een luisterend oor te bieden, terug te geven wat je hoort en door te vragen. Samen met je coachee de bestaande situatie in kaart brengen en samen analyseren en ook samen verwonderen. Coachen zie ik als het ‘even meelopen’ met iemand; de zorgen samen delen om vervolgens de coachee met ‘andere ogen‘ naar zijn/haar situatie te laten kijken. De oplossing dient zich vaak vanzelf aan, want de coachee weet als enige wat écht goed voor hem is. Als de oplossing er is splitsen onze wegen.

Jezelf als instrument

Waar Max Verstappen de taak heeft om z’n auto goed te besturen, heb je als coach jezelf als instrument. Net als de auto moet dat instrument goed in orde zijn. Je dient jezelf allereerst goed te kennen. Weet waar je kracht zit, maar ook waar je grenzen liggen. Accepteer en hou van jezelf. Zorg goed voor jezelf, pas dan kun je voor een ander zorgen. Net als wanneer de luchtdruk in een vliegtuig wegvalt: zet eerst zelf een zuurstofmasker op en help dan een ander.

Vragen, vragen, vragen

Coachen betekent veel zelfreflectie : “Hoe zit ik in elkaar? Wat is belangrijk voor mij? Wat betekent dat voor de ander? Wat is belangrijk voor de ander? Wat kan ik doen om de ander te bereiken? Welke vragen ga ik stellen? Welke actie zet ik in? In hoeverre betrek ik de emoties van de coachee op mijzelf of laat ik ze bij de coachee? Van wie is deze overtuiging… van mij of van de coachee?” Eigenlijk moet je veel van vragen stellen houden om te kunnen coachen. Zowel aan de coachee als aan jezelf.

Schuilt er in jou ook een coach? Of was je stiekem altijd al coach? En wat heb je nodig om die ‘coach’ tot volle bloei te laten komen?


Heb je de wens om jezelf op professionele wijze te ontwikkelen tot coach? Wil je weten hoe je met succes de effectiviteit van anderen kunt vergroten? En wil je verschillende coachingstechnieken en -instrumenten kunnen hanteren en weten hoe je anderen echt in beweging kunt brengen? In de ICM Coachingsopleiding ontwikkel je jezelf in 5 maanden tot professioneel coach.

Naar de ICM Coachingsopleiding