Betere samenwerking tussen politiek, zorg en opleiders cruciaal voor vernieuwing in de zorg

De zorg wordt complexer, de rol van technologie wordt groter en de regie van de patiënt staat steeds meer centraal. Zorgmedewerkers in 2020 moeten onder andere buiten kaders durven denken en handelen, besluitvaardig zijn, verantwoordelijkheid durven nemen en beschikken over technologische vaardigheden. De politiek, de zorg en opleiders hebben een gezamenlijk belang om de zorgmedewerker uit te rusten met de noodzakelijke skills en competenties zodat deze optimaal kan presteren.

Sectorbijeenkomst particuliere opleiders Zorg

Als aanjager van het ZORGPACT, daagt Doekle Terpstra de particuliere opleiders uit om elkaar meer op te zoeken en een actieve samenwerking aan te gaan met de werkgevers in de zorg en de (regionale) politiek. “De zorg wordt complexer, de rol van technologie wordt groter en de regie van de patiënt staat steeds meer centraal. Alleen door een betere samenwerking kunnen we werk maken van de nieuwe zorg”, pleitte Doekle Terpstra voor de 70 aanwezigen tijdens de NRTO Sectorbijeenkomst bij ICM Opleidingen & trainingen op 3 december 2015. Samenwerking tussen de werkgevers in de zorg, onderwijsinstellingen en overheden (als Gouden Driehoek) is dringend noodzakelijk voor duurzame oplossingen.

Veranderende zorgeisen

“De vraag naar breder, hoger en anders opgeleiden neemt toe. Nieuwe beroepen zijn noodzakelijk, veel functies zullen in de toekomst verdwijnen: er komt minder verpleging en meer technologie. Het ziekenhuis wordt meer en meer een ‘technische werkplaats’” volgens Terpstra, oud bestuursvoorzitter van Hogeschool In Holland. “Alleen niemand weet nog hoe en binnen welk tijdsbestek. Werkgevers, opleiders en ook de (regionale) overheden hebben een gezamenlijk belang dat de zorgprofessional optimaal kan presteren en dus over de noodzakelijke skills en competenties beschikt”.

Wat vandaag nog niet in huis is, kan morgen heel gewoon zijn

Met een aansprekend voorbeeld illustreert Ruud Klarenbeek, directeur en bestuurder van JP van den Bentstichting, hoe het ook anders kan. Hij geeft zijn 2500 medewerkers de ruimte en de regie om de uitvoering van de zorg zelf te regelen. Essentiële competenties voor dit nieuwe ondernemerschap zijn volgens Klarenbeek: initiatief durven nemen, eigenwijs zijn, verantwoordelijkheid nemen en vooral ook minder gericht zijn op het primair volgen van de (dwingende) regels en protocollen.

Binnen JP bestaat geen standaardisatie. Medewerkers zorgen met elkaar voor het zorgproces per locatie. En voor de dialogen met de lokale bestuurders voor de financiën. Met nieuwe kennis en veranderende attitudes lukt het om de juiste professionele antwoorden te vinden op de vragen die de ‘participatie’ maatschappij ons voorlegt. Klarenbeek benadrukt dat samenwerking en vertrouwen essentieel zijn om elkaars kunde en kennis optimaal te benutten voor het organiseren van het perfecte leerklimaat.

Welke competenties zijn belangrijk in de Zorg in 2020?

In het laatste uur van deze bijeenkomst werd onder leiding van Laura van den Ouden (Adviseur in Leren & Ontwikkelen bij ICM) in 5 groepen gewerkt aan de vraag: wat betekent de verandering in de zorg voor de medewerkers in de Zorg? De opdracht was: Benoem welke competenties centraal zullen staan in de toekomst en hoe kunnen wij als opleiders hierin ondersteunen met 70:20:10 leertrajecten? In pitches van 3 minuten lieten de groepen hun visie horen op leren in de Zorg, waarna zij feedback kregen van Ruud en Margriet. Hier kwam een top vijf van belangrijke competenties voor de zorgmedewerker in 2020 uit:

  1. Eigen oordelen en emoties herkennen, met een nadruk op authentieke persoonlijkheid
  2. Het hebben van een contextuele blik
  3. Technologisch vaardigheden
  4. Besluitvaardig zijn en verantwoordelijkheid nemen
  5. Buiten kaders durven denken en handelen