Beheers jij de risico’s binnen jouw onderneming?

Hoe beheers je de risico’s op de juiste manier? Dat vraagt om een gestructureerde aanpak. Ik geef je vier stappen om efficiënt met risicomanagement aan de slag te gaan.

Risicomanagement binnen organisaties werkt eigenlijk precies hetzelfde. Je streeft een doel na en onderweg zul je risico’s moeten nemen. “If you risk nothing, then you risk everything“, zei de Amerikaanse actrice Geena Davis eens. Een onderneming draait op risico’s.

Risicomanagement in 4 stappen

Het benoemen van risico’s is vaak al een hele opgave. Eenmaal benoemd, worden per risico al snel beheersmaatregelen geformuleerd en gaat de organisatie er mee aan de slag. Om jezelf een compliment te kunnen geven over effectief en efficiënt risicomanagement, is een meer gedegen aanpak aan te raden. Ik geef je daarvoor vier stappen. De eerste twee stappen zie je vaak terug in de praktijk, efficiency in risicomanagement is juist te halen in de stappen drie en vier.

 1. Benoem de risico’s per proces
  Zo wordt inzichtelijk welke processen de meeste aandacht behoeven en kunnen de risico’s aan een (proces)eigenaar gekoppeld worden.
 2. Benoem beheersmaatregelen per risico
  Wees concreet: wie doet wat wanneer.
 3. Bundel beheersmaatregelen in beheersdoelstellingen
  Zo voorkom je overlap van maatregelen en kun je synergievoordelen behalen. Veel risico’s hebben met elkaar te maken en zijn daardoor vaak met dezelfde middelen te beheersen.
 4. Beoordeel rest-risico’s
  Dekken de beheersmaatregelen het risico volledig af? Zo niet, benoem het rest-risico en overweeg deze te accepteren voordat je beheersmaatregelen uit gaat breiden. Het middel is soms duurder dan de kwaal.

 

Maurice Suddaby
Trainer ICM Opleidingen & trainingen