Balans in werk en leven – hoe krijg je dat?

Leef je om te werken of werk je om te leven? Of allebei? Waar is de balans hiertussen gebleven? En nog belangrijker, hoe vind je deze voor jezelf terug? In deze tijden van veel stress (met bijbehorende lichamelijke klachten), hoge ambitieniveaus en een complexe, drukke omgeving, stellen steeds meer mensen zichzelf de vraag: waar is de balans gebleven tussen mijn werk en de rest van mijn leven? Wij geven hieronder 3 manieren die bijdragen aan een goede balans tussen werk en leven. 

1. Doe belangrijke zaken eerst

Maak onderscheid tussen urgente zaken en belangrijke zaken. Stephen Covey vertelt ons vervolgens dat we onze activiteiten in 4 kwadranten kunnen plaatsen, namelijk:

 1. Urgent / belangrijk (crises, deadlines)
 2. Niet urgent / belangrijk (ontwikkeling, reflectie, netwerken)
 3. Urgent / niet belangrijk (rapporten, interrupties)
 4. Niet urgent / niet belangrijk (tijdverdrijf, sommige post en telefoontjes)

Volgens Covey besteden de meeste mensen vooral tijd aan urgente zaken (kwadranten 1 en 3), terwijl een voldaan gevoel en een beter lange termijn resultaat ontstaan wanneer de belangrijke zaken aandacht krijgen (kwadrant 2). Door te richten op kwadrant 2, verminderen automatisch de activiteiten uit kwadranten 1 en 3, waardoor je niet meer geleefd wordt door een gevoel van urgentie. Aandacht voor wat je echt belangrijk vindt, zal je meer rust geven en is een eerste stap voor een goede balans.

2. Ontdek de belemmerende drijfveren

Het is waardevol om de diepere belemmerende drijfveren van jezelf te onderzoeken en om de invloed hiervan op je dagelijkse leven te leren zien. Deze drijfveren hebben namelijk een grotere invloed op ons gedrag dan de meeste mensen zich realiseren. Opgebouwd vanaf onze eerste levensjaren, zijn deze drijfveren vaak diep verankerd in onze psyche. We ervaren deze drijfveren als vanzelfsprekend en zijn daarom niet geneigd ze ter discussie te stellen. Dit belemmert verandering.

Vragen die kunnen helpen om belemmeringen voor balans te ontdekken, zijn bijvoorbeeld:

 • Welke waarden/normen/codes (gedragsregels) heb je van huis uit meegekregen?
 • Welke codes zijn er nu in je omgeving?
 • Welke signalen geeft je lichaam aan bij spanning? In hoeverre luister je hiernaar? Indien niet: waarom niet?
 • In hoeverre ben je in staat nee te zeggen/grenzen aan te geven? Zo niet, wat houdt je tegen?
 • In hoeverre ben je in staat hulp te vragen? Zo niet, wat houdt je tegen?
 • In hoeverre zit er structuur in je leven? Is de structuur goed, te strak of te los?
 • Als je de loterij wint en je niet meer voor geld zou hoeven te werken, wat zou je dan doen?
 • Als je nog maar 1 dag te leven heb, wat zou je dan doen?

Als je antwoord hebt op deze vragen kun je ook zien waar je belemmeringen zitten voor balans en heb je tegelijkertijd je persoonlijke uitdagingen helder om balans te vinden.

3. Sta in je kracht door ‘flow’

Spanningen in je lichaam, een gevoel van druk en onzekerheid. Veelal wordt dit gezien als stress. In hoeverre is dat nu ‘verkeerd’? Stress is vaak een combinatie van te hoge verwachtingen en verplichtingen in combinatie met te weinig steun van de omgeving. Positieve stress vormt een uitdaging waardoor mensen beter presteren. Negatieve stress vormt daarentegen een bedreiging waardoor mensen ziek worden (vaak gepaard met lichamelijke klachten).

Zoek uit wat er bij jou positieve en negatieve stress veroorzaakt en richt je dan op de positieve stress. Als je namelijk meer en meer ontdekt wat jou positieve stress geeft en deze stress aangaat, dan kun je gaan leven en werken vanuit ‘flow’. Dit is een gemoedstoestand waarin je op de top van de combinatie van ‘willen’ en ‘kunnen’ functioneert. Andere kenmerken van flow zijn:

 • Alles klopt, er is balans in je energie. Je staat in je kracht. Dingen gaan vanzelf en balans vind je vanzelf. Het voelt alsof alles moeiteloos gaat;
 • Je bent in het hier-en-nu. Je gaat helemaal op in de situatie zonder dat het je energie kost. De tijd vliegt voorbij;
 • Het geeft een gevoel van bevrediging en voldoening.

Flow is een evenwicht tussen werken en spelen. Haal daarom plezier uit de activiteiten die zinvol zijn en vind zo de balans tussen werk en leven.