7S-model van McKinsey

In dit artikel lees je hoe je de prestaties van je organisatie kunt analyseren aan de hand van de zeven factoren uit het 7S-model van McKinsey.  

Wat is het 7S-model?

Het model komt van een Amerikaans organisatieadviesbureau genaamd McKinsey & Company. Het heeft de naam 7S-model gekregen omdat de zeven factoren in het model allemaal met een S beginnen. Voordat dit model bestond werd er bij het nadenken over organisatiemanagement vooral gekeken naar de structuur van het bedrijf. Naarmate organisaties groter werden en de complexiteit toenam, werd coördinatie een groter probleem bij veel bedrijven. Meerdere factoren binnen een bedrijf hebben invloed op elkaar en spelen op elkaar in. Dit model biedt zeven factoren waarmee je het succes en de prestaties van je organisatie kunt analyseren. De zeven factoren hangen met elkaar samen en beïnvloeden elkaar. In een succesvolle organisatie past alles als een puzzel in elkaar en sluiten alle factoren op elkaar aan. 

We kunnen de factoren onderverdelen in drie harde en vier zachte factoren. Bij harde factoren gaat om punten waar een organisatie direct invloed op kan uitoefenen. De zachte factoren zijn daarentegen meer abstract en gaan over de organisatiecultuur. 

Harde factoren:  

 • Strategie  

Hierbij gaat het om de doelen van de organisatie en het plan om deze doelen te bereiken. Een strategisch plan helpt om doelgerichte keuzes te maken in de organisatie en zorgt ervoor dat iedereen weet wat er van hen wordt verwacht om succes te behalen.  

 • Structuur 

De factor structuur gaat over hoe de organisatie is ingericht. Je kunt hierbij denken aan taakverdeling, coördinatie en organisatiestructuur.  

 • Systeem 

Alle werkwijzen, procedures en communicatiestromen, zowel intern als extern. Je moet hierbij denken aan alle formele en informele procedures, regelingen en afspraken.  

Zachte factoren:

 • Stijl  

Hiermee wordt de managementstijl bedoeld: de manier waarop managers omgaan met hun medewerkers. Een manager kan zijn of haar werknemers veel vrijheid en vertrouwen geven of juist strak aansturen.  

 • Staf 

Dit gaat over de medewerkers van de organisatie. De mensen zijn natuurlijk belangrijk om de andere factoren van dit model goed uit de verf te laten komen. Je kunt een profiel maken van het type medewerker dat goed bij de organisatie past. Daarnaast heb je een plan nodig om deze mensen te vinden, op te leiden, te belonen en ze te binden aan je organisatie.  

 • Significante gemeenschappelijke waarden 

Deze plaatst McKinsey in het midden van het model. Deze factor zorgt namelijk voor samenhang tussen de overige factoren en stuurt de andere factoren aan. Het gaat over de cultuur en de identiteit van het bedrijf. 

 • Sleutelvaardigheden 

Deze factor maakt duidelijk wat de organisatie uniek maakt en wat het onderscheidt van de concurrentie. Welke kennis en vaardigheden maken deze organisatie bijzonder? 

Hoe pas je het 7S-model toe op jouw organisatie?

Omdat al deze factoren met elkaar samenhangen kun je ze niet los van elkaar bekijken. Je kunt dit model op twee manieren gebruiken. 

Toepassing model 1: 

 • Ga uit van de huidige situatie 
 • Verzamel zo veel mogelijk informatie over elke ‘S’ 
 • Onderzoek de samenhang 
 • Kijk of ze elkaar ondersteunen 
 • Zijn er zwakke plekken? 

Toepassing model 2: 

 • Ga uit van de ideale situatie 
 • Beschrijf de ideale organisatie  
 • Onderzoek waar het afwijkt van jullie huidige situatie
 • Verbeter dit met het 7S-model

 

Wil je in een training leren hoe je meer inzicht krijgt in de prestaties van je organisatie? Kijk dan eens bij de volgende trainingen: