5 tips om je collega’s mee te krijgen in het verbeteren van processen

Zie je in je organisatie niet-effectieve en inefficiënte processen? Wil je impact maken en verantwoordelijkheid nemen om processen zo in te richten dat deze de klant optimaler ondersteunen? Grote kans dat je daar weerstand op krijgt van je collega’s. Ik geef je vijf tips waarmee je ze toch aan boord krijgt.

Na de eerste kennismaking met Lean Management verandert jouw blik op processen. Vanaf nu kijk je altijd naar de waardestroom. Dat is het totale proces, van de bestelling van een klant tot het leveren van het product, vanuit het oogpunt van waarde toevoegen. Voegt een handeling geen waarde toe? Dan is het verspilling en kan die stap beter worden overgeslagen. Om dat voor elkaar te krijgen heb je de hulp van je collega’s nodig. De theorie is in een paar minuten verteld, maar dan komt de praktijk. Ik geef je vijf tips voor veel gehoorde tegenstrubbelingen.

1. “We hebben geen tijd”

Dit is verreweg de meest gehoorde opmerking zodra je mensen uitnodigt voor een workshop. Je zoekt mensen met kennis van zaken. Vaak zijn dat de drukst bezette collega’s op een afdeling. Kijk vooral naar hun belangen en speel hier op in. Zijn er problemen die hen echt dwarszitten? Vinden ze het herstellen van fouten van collega’s nou echt zo leuk? Zouden ze ook wel eens minder willen overwerken? Door hier aandacht aan te geven, krijgt jouw workshop prioriteit en komt de rest vanzelf.

2. “Dat hebben we al een keer geprobeerd”

Je bent natuurlijk niet de eerste die gaat proberen een probleem op te lossen. Je mag wel toelichten dat je een hele andere aanpak kiest. Het opstellen van de waardestroom doe je aan de hand van de werkelijke werkwijze van mensen. We laten de mappen met de procedures en proceskaarten dicht. Dan worden veel collega’s al direct nieuwsgierig. Ze komen er achter dat ze écht mee gaan doen en input mogen leveren.

3. “Wij werken niet voor de klant”

Niet alle collega’s hebben in de gaten dat hun werk er toe doet voor de klanten. In bijna alle gevallen komt dat door een onjuiste visie op wie de klant is of een verkeerde veronderstelling van wat waardevol is voor de klant. Vertel dat je de hele keten in kaart gaat brengen en dat een gezamenlijk doel voor de organisatie belangrijk is.

4. “Ik begrijp niets van al die symbolen”

Mooi zo! Want zij gaan aan de slag met brownpaper en geeltjes. Ze mogen lekker praktisch werken op een visuele wijze die iedereen in de organisatie binnen een paar minuten begrijpt!

5. “Er zal toch niets veranderen”

Lean Management gaat niet over het schrijven van dikke rapporten. Aan het eind van een workshop liggen concrete verbeteracties voor het oprapen, er kunnen daardoor heel makkelijk dingen veranderen. Check wel vooraf of jij voldoende mandaat hebt van de directie. De meeste Lean guru’s zijn het er wel over eens dat als het management niet wil, er niet veel zal veranderen. Lean is dus niet alleen iets van de werkvloer, maar ook van de directiekamer.

Wil jij de lean-expert worden die in staat is om processen lean in te richten en die positieve veranderingen voor je organisatie en klanten waarmaakt? In de opleiding Lean Green Belt leer je processen in te richten zodat deze aansluiten bij wat je klanten willen. Je brengt knelpunten in processen in kaart, formuleert verbeterpunten en toetst aannames en verbeteringen in de praktijk.