5 belangrijke trends voor De Nieuwe Manager

Wat wordt in de toekomst verwacht van een manager? Welke ontwikkelingen moet je herkennen en hoe speel je hier het beste op in? Lees verder voor de vijf belangrijkste trends voor managers.

1. ‘Studenten van nu zullen gemiddeld 12 functies uitoefenen vóór hun 38e jaar’

De afgelopen 25 jaar gold voor de ambitieuze starter: veel geven, weinig nemen. Young professionals van nu vragen zich af wat de werkgever voor hen kan betekenen. Kunnen ze zichzelf elders beter ontwikkelen, dan stappen ze op. Geld is daarin niet de belangrijkste drijfveer. Mensen komen en gaan. Een loopbaan die vooral een lange adem vergt, is niet meer van deze tijd. Het verdwijnen van life-time employment vraagt om een ander type manager. De topmanager van de toekomst moet in de eerste plaats inspireren en talent aan zich binden.

Tip: bouw regelmatig een ‘inspiratie-ochtend’ in met je team: bedenk een thema (samenwerking, persoonlijke groei) en laat een ieder hier uitspreken wat hem/haar inspireert, wat hij/zij nodig heeft (van de ander) en wat hij/zij in de toekomst wil.

2. ‘20 % van de studenten gaat een beroep uitoefenen dat nu nog niet bestaat’

We leven in de overgang van het industriële tijdperk naar de kennisintensieve dienstverlening. De 24-uurseconomie is in opkomst en innovaties door de informatie- en communicatietechnologie volgen elkaar razendsnel op. Geen wonder dat ook beroepen snel veranderen en nieuwe beroepen ontstaan.

Tip: zorg dat je aangehaakt blijft bij het werk dat in de toekomst in jouw onderneming zal komen. Check regelmatig welke opleidingen van start gaan op Hogescholen en Universiteiten. Welk programma bieden zij aan, welke trends sluiten aan bij de trends die je ziet bij jouw klanten of collega’s?

3. ‘De hoeveelheid informatie op de wereld verdubbelt elke drie dagen’

Het juist omgaan met de juiste informatie betekent overleven. De hoeveelheid vergt meer van de hedendaagse manager. Je kunt dit vergelijken met het dirigeren van een orkest. Een orkest met twee instrumenten is te overzien. Maar met iedere uitbreiding wordt het geheel minder overzichtelijk, terwijl de dirigent steeds belangrijker wordt. Hij moet meer sturen op het grote geheel, met nog steeds maar twee handen.

Tip: schrijf al jouw dagelijkse werkzaamheden op, deel ze in op urgentie of belangrijkheid. Wat kun je delegeren en waar moet je vinger aan de pols blijven houden? Doe dit elk kwartaal, zo blijf je de dirigent en loop je niet achter de (oude) feiten aan.

 

4. ‘Generatie Y’

Toekomstige en soms al huidige managers komen uit de Generatie Y: mensen die geboren zijn tussen 1970 en 1985. Deze generatie is opgegroeid in een periode van behoorlijke welvaart en stabiliteit, zonder schaarste of crisis. Zij hebben de opkomst van het computertijdperk bewust meegemaakt en zijn groot geworden in de hoogtijdagen van het poldermodel.

Generatie Y is relatief open, direct en informeel en wil gestuurd worden door de ‘inhoud’. Ze zijn niet zo geduldig, zoeken dynamiek en willen ‘to the point’ overleg. Daarnaast gaan zij voor zelfontplooiing en willen ze expliciete kansen.

Tip: Indien je tot de managers uit Generatie Y behoort, wees jezelf dan bewust van je mogelijke uitdagingen:

  • omgaan met ongeduld en snel verveeld raken: een manager moet ook lange termijn koersen kunnen kiezen, iets af kunnen maken en effectieve relaties ‘bouwen’
  • je zelfreflecterend vermogen verder ontwikkelen: een manager moet ook open staan voor de feedback en intenties van anderen
  • a-politiek (te veel op inhoud, te weinig op het ‘spel’): een goede manager is juist een meester in het sturen van politieke verhoudingen, deze manager is elke dag bezig met invloed uitoefenen, naar boven, beneden en naar opzij.

5. ‘Een Nieuwe Tijd vraagt om een Nieuwe Manager’

De kredietcrisis en milieuproblemen zijn voorbeelden dat het huidige leiderschap niet meer voldoet. Als wij met hetzelfde leiderschap doorgaan, zal deze situatie blijven bestaan. Als wij met een ander leiderschap komen, zullen de resultaten anders zijn.

Er zijn al verschillende namen in de omloop die dit nieuwe leiderschap weergeven, zoals dienend leiderschap, authentiek leiderschap, integraal leiderschap of spiritueel leiderschap.

De Nieuwe Manager:

  • handelt vanuit waarden en principes
  • handelt vanuit de lange termijn als focus
  • denkt dat altijd alles beter kan
  • is een voorbeeld voor de ander
  • stelt de ontwikkeling van de mens centraal
  • heeft concrete balans tussen fysiek, sociaal, mentaal en spiritueel

Tip: wat zijn jouw drie belangrijkste waarden in je dagelijkse werk als manager? Het is wellicht lastig om deze meteen te noemen. Bedenk recente voorbeelden in je werk die laten zien wat je belangrijk vindt, wat je inspireert. Welke waarden zitten hierachter? Vraag net zolang bij jezelf door (‘en waarom vind ik dit belangrijk?’) totdat je op jouw waarde uitkomt. Communiceer je waarden.