3 rollen die jij als adviseur kunt vervullen

Regelmatig komen wij van ICM met ‘De 10 tips voor…..’ Zo ook voor onze training adviesvaardigheden. Een van deze 10 tips is dat je duidelijk mag zijn over de rol die jij als adviseur wilt vervullen. Maar welke rollen zijn er dan? En wat betekenen deze rollen? In dit artikel leg ik je dat uit. Daarna stel ik je een aantal vragen om jouw eigen rol als adviseur nader onder de loep te nemen en om je tegelijkertijd te laten reflecteren naar jezelf.

3 rollen als adviseur

Globaal onderscheiden we drie rollen. In alle drie de rollen heb je evenveel kennis, het verschil zit hem voornamelijk in de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

De expertrol

 • Actief, initiërend en leidend
 • Neemt besluiten over werkwijze, maakt plannen en geeft richting
 • Doet het meeste werk; verzamelt gegevens en trekt conclusies

De handlangersrol

 • Passief, reagerend en volgend
 • Voert door een ander genomen besluiten uit
 • Richt zich bij uitvoering op de richtlijnen van de cliënt
 • Doet een deel van het werk; vaak specialistisch uitvoerend werk

De ‘samen’ rol

 • Actief, initiërend en niet altijd leidend
 • Neemt deel aan de besluitvorming
 • Neemt deel aan de uitvoering

Vragen om te reflecteren op jouw rol

Om je wat meer te laten reflecteren, volgen hieronder een aantal vragen om over na te denken:

 • Neem eens een aantal opdrachtgevers in gedachten; Wat zijn hun rolverwachtingen? Als er een verschil is, hoe komt dat dan?
 • Als je naar die opdrachtgevers kijkt, wat is dan je eigen rolverwachting?
 • Worden deze verwachtingen uitgesproken? Zo niet, wanneer zou je dat het beste kunnen doen?
 • Heb je een voorkeursrol? Is deze altijd even effectief?
 • Denk eens aan je persoonlijkheid, in hoeverre bepaalt die de rol die jij vervult?
 • Hoe wil je een rolconflict oplossen? En hoe wil je een conflict voor een volgende keer voorkomen?
 • Zit je vaker bij de rolverwachting van je opdrachtgever of bij die van jezelf? Hoe komt dat?

Stem jouw rol vooraf goed af met je opdrachtgever. Hiermee voorkom je rollenconflicten. Besef dat verwachtingen, doelstellingen en criteria in de loop van een adviestraject kunnen veranderen. Blijf de verwachtingen dus managen zodat je advies legitiem blijft.