De 10 tips om effectief om te gaan met lastige gesprekken

1. Ga elk gesprek open en ontspannen in

2. Jouw openheid zorgt voor openheid bij de ander

3. Bespreek kritiek direct, op een respectvolle manier

4. Werk met NIVEA: Niet Invullen Voor Een Ander

5. 80% van jouw communicatie is non-verbaal

6. Luister oprecht en creëer begrip voor de ander

7. Bewaak niet alleen het doel maar ook de relatie

8. Zorg voor commitment en tevredenheid als uitkomst

9. Verlies je einddoel niet uit het oog

10. Vergeet nooit te lachen!